คัดลอก URL แล้ว
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผบ.เหล่าทัพ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผบ.เหล่าทัพ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม แต่งตั้งผู้บัญชาการเหล่าทัพ โดย

ซึ่งจะมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพ ที่เกษียณอายุราชการ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง