คัดลอก URL แล้ว
เด้ง 5 เสือโรงพักปทุมวัน เซ่นปกครองบุกจับร้านลาบ ลอบเปิดผับเถื่อน

เด้ง 5 เสือโรงพักปทุมวัน เซ่นปกครองบุกจับร้านลาบ ลอบเปิดผับเถื่อน

รรท. ผบก.น.6 เซ็นคำสั่งเด้ง 5 เสือ สน.ปทุมวัน หลังกรมการปกครองบุกจับร้านลาบ ลักลอบเปิดผับเถื่อน ให้เด็กเข้าใช้บริการ มาปฏิบัติหน้าที่ ศปก.บก.น.6 โดยขาดจากตำแหน่งเดิม พร้อมตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

ความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ปกครอง บุกเข้าจับกุมผับลับกลางกรุง ร้านลาบเป็ดยโส เจ๊นิ่ม รองเมือง ที่เปิดร้านลาบเป็ดบังหน้า แต่ด้านเป็นผับที่เปิดโดยไม่มีใบอนุญาต ควบคุมตัวนักท่องเที่ยว ประมาณ 250 คน พบเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 25 คน เป็นคนไทย 4 คน และคนลาว 21 คน อีกทั้งพบพนักงานร้านเป็นคนต่างด้าว สัญชาติลาว ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน จำนวน 7 คน เมื่อกลางดึกที่ผ่านมานั้น

ล่าสุด พ.ต.อ.เกียรติกุล สนธิเณร รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล6 รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจนครบาล6 ได้ลงนามคำสั่งย้าย 5 นายตำรวจ สน.ปทุมวันเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุ ให้มาปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล6 โดยขาดจากตำแหน่งเดิม จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ประกอบไปด้วย พ.ต.อ.นพดล เทียมเมธา ผู้กำกับการ สน.ปทุมวัน ,พ.ต.ท.ณัฐกิตติ์ ปิ่นทองดี รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปราม สน.ปทุมวัน ,พ.ต.ท.ปรีชากรณ์ เหมาอำพมาตร์ รองผู้กำกับการสืบสวน สน.ปทุมวัน ,พ.ต.ท.พิชัย รักษาคม สารวัตรป้องกันและปราบปราม สน.ปทุมวัน และพ.ต.ท.นพดล สินศิริ สารวัตรสืบสวน สน.ปทุมวัน

ว่ามีส่วนหัวพันกับข้องกับแหล่งอบายมุข กระทำผิดกฎหมาย หรือ เรียกรับ หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวกับแหล่งอบายมุข ปล่อยปละละเลยไม่สนใจ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอบายมุขได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร

ประกอบกับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้มีข้อสั่งการในการประชุมบริหาร กองบัญชาการตำรวจนครบาล กำชับทุกหน่วยในสังกัดกวดขันเรื่องบ่อนการพนันโดยห้ามมิให้มีบ่อน การพนันในพื้นที่ และในส่วนสถานบริการในพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือไม่อย่างไร

โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง พันตำรวจเอก จิรพัฒน์ พรหมสิทธิการ เป็นประธานกรรมการ

รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล6  พันตำรวจเอก กระเษียร สุดตา เป็นกรรมการผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล6 

พันตำรวจโท พงษ์ศักดิ์ ทองธานี เป็นกรรมการ สารวัตรกลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 ร้อยตำรวจเอก ธนวัฒน์ กมล เป็นกรรมการ/เลขานุการ รองสารวัตรกลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล6 และร้อยตำรวจเอก หญิง จิรัชญา ยอดคำ เป็นกรรมการ รองสารวัตรกลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 6ผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสืบสวน ดำเนินการสืบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดใน กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จ แล้วเสนอสำนวนมาเพื่อพิจารณาต่อไป

จากนั้นให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนในตำแหน่ง ดังนี้ พันตำรวจเอก ภัทรพงศ์ อินวรรณา ผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล รักษาราชการแทน ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน พันตำรวจโท ทรงพล วอทอง สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน รักษาราชการแทน รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน

พันตำรวจโท ชยุต ยอดยิ่งนาทกุล รองผู้กำกับการ กองกำกับการสืบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 6รักษาราชการแทน รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน พันตำรวจตรี ปรีชา ไขยรังศรี สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย2 รักษาราชการแทน สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน

พันตำรวจโท คชภพ คงสมบูรณ์ สารวัตรสืบสวน กองกำกับการสืบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 รักษาราชการแทน สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน พันตำรวจโท รัชพล บัวย้อย สารวัตรฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจนครบาล ๖ รักษาราชการแทน สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย2


ข่าวที่เกี่ยวข้อง