คัดลอก URL แล้ว
เพื่อไทย โพสต์จุดยืนหนุนกฎหมาย “สมรสเท่าเทียม”

เพื่อไทย โพสต์จุดยืนหนุนกฎหมาย “สมรสเท่าเทียม”

พรรคเพื่อไทยโพสต์เฟซบุ๊ก ระบุจุดยืนของพรรคเพื่อไทย เพื่อ LGBTQ+ ไทย ว่า

พรรคเพื่อไทยยืนหยัดสนับสนุนและพร้อมเดินเคียงข้างการต่อสู้เพื่อสิทธิของพี่น้อง LGBTQ+ เสมอมา

เพราะเราตระหนักว่าเสรีภาพและความเสมอภาคทางเพศคือหัวใจสำคัญของการเป็นสังคมประชาธิปไตย ที่เคารพในความแตกต่างหลากหลายและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนทุกคน

เราพร้อมสนับสนุนกฎหมายสมรสเท่าเทียมเพื่อสิทธิในความรักอย่างเสมอภาค เราพร้อมสนับสนุนนโยบายสวัสดิการเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนทุกอัตลักษณ์ เราพร้อมผลักดันให้เมืองไทยจัดงาน World Pride ภายในปี 2028 เพื่อยืนยันว่าเราเป็นสังคมที่เคารพในความหลากหลาย

พรุ่งนี้พรรคเพื่อไทยขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้เกิดความรักที่เสรีและเท่าเทียม ในงาน Bangkok Pride Parade 2023 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


ข่าวที่เกี่ยวข้อง