คัดลอก URL แล้ว
อาชีพใหม่! วิจัยเลี้ยงปลิงทะเลขาวขาย สร้างรายได้งาม

อาชีพใหม่! วิจัยเลี้ยงปลิงทะเลขาวขาย สร้างรายได้งาม

นักวิชาการสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เพาะเลี้ยงปลิงขาวไว้ในพื้นที่ริมชายฝั่ง บ้านเกาะปู อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

นายปิยวัฒน์ พรหมรักษา นักวิจัยหัวหน้าคณะการเลี้ยงปลิงทะเล เผยว่า จากผลการวิจัยปีแรกที่ได้ทำร่วมกับชุมชนบ้านเกาะปู พบว่า การเลี้ยงปลิงในพื้นที่ธรรมชาติ มีการลงทุนเรื่องแค่การสร้างคอกกับการหาลูกปลิงในธรรมชาติ มาเก็บไว้ในคอก ส่วนอาหารนั้นไม่ต้องใช้ เพราะปลิงทะเลขาวจะกินอาหารโดยวิธีการกรอง ซึ่งได้กำหนดเวลาไว้ที่ 1 ปี จากลูกปลิงที่เริ่มปล่อยในเบื้องต้นที่น้ำหนัก 50-150 กรัม ผ่านไป 1 ปี ปลิงจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น อยู่ในช่วง 500-1,200 กรัม ทำให้สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ และยังเป็นที่ช่วยเพิ่มปริมาณลูกปลิงในแหล่งธรรมชาติได้อีกทางหนึ่งด้วย

โดยปลิงทะเลขาวเหล่านี้ จะมีพ่อค้าเป็นชาวมาเลเซียมารับซื้อ โดยราคาแบบปลิงขาวตากแห้งกิโลกรัมละ 6,000 -7,000 บาท ส่วนปลิงสดราคาครึ่งกิโลกรัม 150 บาท และถ้าปลิงตัวใหญ่มากกว่า 1 กิโลกรัม จะขายตัวละ 250 บาท

สำหรับเมนูปลิงทะเลขาวนั้น ถ้าแบบแห้ง คือ การนำไปตุ๋น ส่วนปลิงทะเลสด ก็จะมีการนำมาทำเมนูต่างๆ เช่น คั่ว,ต้ม,ย่าง


WRITER

ข่าวที่เกี่ยวข้อง