คัดลอก URL แล้ว
‘เมย์เดย์ ’ บุกทำเนียบ! เผากระดาษสัญญาทาส เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 2566

‘เมย์เดย์ ’ บุกทำเนียบ! เผากระดาษสัญญาทาส เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 2566

KEY :

วันนี้ (1 พฤษภาคม 2566) สมาพันธ์สมานฉันแรงงานไทย (สสรท.) สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) พร้อมกับองค์กรร่วมขบวนการแรงงาน รวมตัวกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 หรือ “วันกรรมกรสากล 2566” ซึ่งตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

โดยนัดหมายกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจากนั้นได้เคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาล พร้อมปักหลักบริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ตรงข้ามประตู 5 ของ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล แก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าราคาแพง ยกเลิกสัญญาทาสให้เอกชนผูกขาดผลิตไฟฟ้า จากนั้นแกนำได้ร่วมทำกิจกรรมด้วยการทุบเสาไฟฟ้าจำลองและเผากระดาษที่ระบุข้อความว่า “ สัญญาทาส ”

ทั้งนี้ ข้อเรียกร้องของกลุ่ม สมาพันธ์สมานฉันแรงงานไทย (สสรท.) สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และสหภาพแรงงานกลุ่มต่าง ๆ มีดังนี้


ภาพ – วิชาญ โพธิ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง