คัดลอก URL แล้ว
แรงงานหนี้ท่วม 2.7 แสนบาท/ครัวเรือน สูงสุดในรอบ 13 ปี

แรงงานหนี้ท่วม 2.7 แสนบาท/ครัวเรือน สูงสุดในรอบ 13 ปี

เปิดผลโพลวันแรงงาน การใช้จ่ายคึกคัก คาดเงินสะพัดกว่า 2,000 พันล้าน แต่ยังพบแรงงานไทย มีปัญหาหนี้ค่อนข้างสูง

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจสถานภาพแรงงานไทย : กรณีศึกษาผู้มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท พบว่า แรงงานส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาในเรื่องรายได้ไม่พอกับรายจ่าย เพราะค่าครองชีพสูง ต้องกู้เงินเพิ่มเพื่อใช้ชำระหนี้ ก่อให้เกิดหนี้สะสม ปีนี้ภาระหนี้ครัวเรือนของแรงงานไทยจึงขยายตัว 25.05% คิดเป็นมูลค่าหนี้กว่า 2 แสน 7 หมื่นบาทต่อครัวเรือน สูงสุดในรอบ 13 ปี

ผลสำรวจ ยังพบว่า แรงงานมีการวางแผนทำกิจกรรมนอกบ้านมากขึ้น เพราะสถานการณ์โควิดคลี่คลาย และมองว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ทำให้ในช่วงวันแรงงานปีนี้ จะมีการใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 2,500 บาท หรือมีเงินสะพัดรวมกว่า 2,067 ล้านบาท    

ส่วนสิ่งที่แรงงานต้องการจากรัฐบาลใหม่ คือ เพิ่มสวัสดิการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการสร้างงานในท้องถิ่น ดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพ รวมถึงปรับขึ้นค่าแรงให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อและรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น    


ข่าวที่เกี่ยวข้อง