คัดลอก URL แล้ว
ปลัด สธ. เผย ไฟป่าใกล้ รพ.แม่จัน ยังไม่กระทบบริการประชาชน

ปลัด สธ. เผย ไฟป่าใกล้ รพ.แม่จัน ยังไม่กระทบบริการประชาชน

KEY :

วันนี้ (13 เมษายน 2566) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าบริเวณดอยจระเข้ ตำบลแม่จัน ซึ่งห่างจากโรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว แต่มีปัญหาเรื่องฝุ่นควันและกลิ่นไหม้ จึงได้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศในหอผู้ป่วยในให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย พร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง ขณะนี้โรงพยาบาลยังคงให้บริการได้ตามปกติ แต่ได้เตรียมแผนส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในจังหวัดหากมีความจำเป็นไว้แล้ว

นายแพทย์โอภาส กล่าวต่อว่า สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ของจังหวัดเชียงราย วันนี้คุณภาพอากาศยังอยู่ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) โดยอำเภอเมืองวัดได้ 157 มคก./ลบม. อำเภอเชียงของ 197 มคก./ลบม. และ อำเภอแม่สาย 245 มคก./ลบม. มีรายงานผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเฝ้าระวังเข้ารับบริการในแผนกฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน รวม 418 ราย พบมากที่สุดจากโรคถุงลมโป่งพอง 88 ราย รองลงมา ผิวหนังอักเสบ 75 ราย อาการจากมลพิษทางอากาศ เช่น แสบจมูก ระคายคอ 72 ราย

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ จัดทำห้องปลอดฝุ่นในสถานบริการสาธารณสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 580 แห่ง มีผู้ใช้บริการสะสม 18,565 ราย และได้มอบหมายให้ อสม. ออกเคาะประตูบ้านให้คำแนะนำในการป้องกันตนเองกับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคหอบหืด
โรคระบบทางเดินหายใจ และผู้ป่วยติดเตียง อย่างต่อเนื่อง

สำหรับ สถานการณ์ภาพรวมของประเทศ ยังคงมีพื้นที่ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน 24 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี บึงกาฬ หนองคาย ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคใต้ และภาคตะวันออก ภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี


ข่าวที่เกี่ยวข้อง