คัดลอก URL แล้ว
“ค่าแรงขั้นต่ำ ขายฝันแรงงานไทย?”

“ค่าแรงขั้นต่ำ ขายฝันแรงงานไทย?”

ร่วมหาคำตอบจากทุกภาคส่วนที่เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันการกำหนดมาตรฐานแรงงานของไทย พบกับ บุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน / ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย / รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ที่ปรึกษาฝ่ายการวิจัยนโยบายทรัพยากรมนุษย์ TDRI / สาวิทย์ แก้วหวาน ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และสุนทรี หัตถี เซ่งกิ่ง กรรมการสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย)

ในเวทีสัมมนาสาธารณะ 18 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00–12.00 น.
ณ ห้อง Convention Hall อาคาร D สถานีโทรทัศน์ Thai PBS

โดย… ผู้อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสก.) รุ่นที่ 11 โครงการพัฒนาองค์ความรู้สื่อมวลชนฯ (สถาบันอิศรา)

ลงทะเบียนร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ : https://bit.ly/3EHV7FU


ข่าวที่เกี่ยวข้อง