คัดลอก URL แล้ว
ชัชชาติ มอบคำขวัญวันเด็ก 2566 “เรียนอย่าแบด แซดอย่าบ่อย”

ชัชชาติ มอบคำขวัญวันเด็ก 2566 “เรียนอย่าแบด แซดอย่าบ่อย”

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบโอวาทแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. ตามโครงการเด็กดีศรี กทม. เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ พร้อมทั้งเปิดห้องทำงานผู้ว่าฯ กทม. ให้เด็กเยี่ยมชม โดยกล่าวว่า

สิ่งสำคัญและมีค่าที่สุดของกรุงเทพมหานคร ไม่ใช่ถนนหนทาง ไม่ใช่ตึกรามบ้านช่อง แต่คือน้องๆ เด็กทุกคน สุดท้ายแล้วเด็กทุกคนก็ต้องมารับช่วงต่อในการดูแลเมืองนี้ ในการอยู่ในเมืองนี้ต่อไป เด็กคือเจ้าของเมืองในอนาคต กทม.จึงต้องฟังเด็ก จริงๆแล้ววันนี้ไม่ได้มาให้โอวาทแต่มาฟังน้องๆ ว่าเด็กๆ อยากได้อะไร ถ้าเราให้เด็กฟังโอวาทอย่างเดียว แล้วเราไม่ฟังเด็กบ้างสุดท้ายแล้วก็จะเดินไปด้วยกันไม่ได้

วันนี้ก็จะฝากข้อคิดเล็กๆ 4 ข้อนี้ไว้ซึ่งมาจากประสบการณ์ชีวิต ประกอบด้วย

1.เรียนอย่าแบด การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ ต้องมีความรู้ติดตัว ต้องเอาใจใส่ในการศึกษาและหาความรู้รอบตัว เพราะในอนาคตจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาอาชีพ

2.แซดอย่าบ่อย ความเศร้าโศกเสียใจ ความผิดหวังทุกคนมีอยู่แล้ว ดังนั้นจึงแซดได้ แต่อย่าบ่อย พยายามมองโลกในแง่ดี มีสิ่งดีๆ อยู่รอบรอบตัวเรา และที่สำคัญ และดูแลความรู้สึกเพื่อนๆ ด้วย ฟังเพื่อนว่ามีปัญหาอะไรไหม ถ้าแก้ไม่ได้ก็บอกครู ดูแลกันและกันเราจะได้มีความสุขไปด้วยกัน

3.สู้อย่าถอย ความอุตสาหะเป็นเรื่องสำคัญ ไม่มีอะไรในชีวิตที่ได้มาง่าย ทุกอย่างต้องมีความพยายามอุตสาหะ เราเป็นเด็กรุ่นใหม่เราต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเรามีความอดทน มีความมุมานะ สำเร็จบ้าง ล้มเหลวบ้างอย่าไปกลัว ทดลองผิดทดลองถูกและเดินหน้าต่อไป

4.ค่อยๆ สร้างพลังใจ กำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ถึงเราจะมีร่างกายที่แข็งแรงแต่ถ้าใจเราไม่เข้มแข็งไม่มีพลังใจในการเดินหน้า ก็จะไปต่อยาก ดังนั้นต้องสร้างพลังใจ กทม. พร้อมที่จะช่วยสนับสนุนเด็กทุกคน อาจารย์ทุกท่านนอกจากจะให้ความรู้แล้วยังช่วยให้พลังใจเราได้ ถ้ามีปัญหาอะไรถามพูดคุยกับอาจารย์ ขาดเหลืออะไรบอก หน้าที่ของกทม. คือดูแลน้องๆ เด็กๆทุกคน ให้มีพลังใจที่เข้มแข็ง ก้าวต่อไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขในอนาคตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและดูแลซึ่งกันและกัน

ส่วนเรื่อง คุณธรรม ระเบียบวินัยต่างๆ เชื่อว่าในโรงเรียนมีสอนอยู่แล้ว ขอให้ทุกคนฟังอาจารย์ที่สอน ที่แนะนำ ขอให้วันเด็กนี้เป็นวันที่ดีสำหรับน้องๆ ทุกคน กทม.พร้อมที่จะเดินไปกับพวกเรา เพราะถือว่าเด็กเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนาเมือง

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา จัดกิจกรรมเด็กดีศรี กทม. เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีโอกาสได้รู้จักระบบการทำงานของกรุงเทพมหานครและได้เข้าพบบุคคลสำคัญของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสร้างทัศนคติ เจตคติที่ดี เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต โดยมีตัวแทนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 874 คน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง