คัดลอก URL แล้ว
สหภาพแรงงานธนาคารกรุงเทพฯ รวมตัวเรียกร้องค่าครองชีพ และสวัสดิการที่ควรได้

สหภาพแรงงานธนาคารกรุงเทพฯ รวมตัวเรียกร้องค่าครองชีพ และสวัสดิการที่ควรได้

KEY :

วานนี้ (11 ม.ค.66) สหภาพแรงงานธนาคากรุงเทพฯ รวมตัวกันกว่า 70 ชีวิต เรียกกร้องให้ธนาคารเข้ามาดูแลค่าครองชีพ หลังที่ผ่านมา ราคาสินค้าและบริการ มีการขยับขึ้นทั้งทั้งจากค่าน้ำมัน, ค่าไฟฟ้า, อาหารจานด่วน โดยเงินเฟ้อในประเทศปี 65 เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อลละ 6 โดยมีข้อรียกร้องขอค่าครองชีพ เดือนละ 2,000 บาท หรือเงินก้อนค่าครองชีพ 30,000 บาท นอกจากนี้ที่ผ่านมา ธนาคารกรุงเทพมีการปรับเปลี่ยนสวัสดิการในขณะที่กำไรผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์สูง

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 ผู้แทนเจรจาธนาคารแจ้งว่า ข้อเรียกร้อง เงินช่วยเหลือค่าครองชีพมกราคม 2566 ที่ขอให้ธนาคารจ่ายในอัตรา 2 เท่าของค่าจ้าง ต้องรอผลการประกอบการของธนาคารก่อน จนถึงวันนี้ สหภาพแรงงานฯได้เจรจาข้อเรียกร้องกับผู้แทนเจรจาธนาคาร ครบทั้ง 15 ข้อแล้ว

ดังนั้น สหภาพแรงงาน จะรอคำตอบจากผู้แทนเจรจาธนาคารว่า ธนาคารจะพิจารณาตกลงตามข้อเรียกร้องของของสหภาพแรงงาน หรือไม่ประการใดยบ้าง
ส่วนปัญหาข้อพิพาทแรงงานเกี่ยวกับการทำงาน ระหว่างฝ่ายธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเป็นน้ายจ้าง กับฝ่ายพนักงานซึ่งเป็นลูกจ้าง เช่นกรณีธนาคารยกเลิกสวัสดิการ การเข้ารับบริการตรวจรักษา(ฟรี) กับแพทย์ตรวจโรคเฉพาะทางเกี่ยวกับโรคสูตินารีเวช และากรเข้ารับบิรการกายภาพบำบัด ณ บริการสุขภาพ สำนักงานใหญ่สีลม ซึ่งถือเป็นสภาพการจ้างตามกฎหมายและไม่ได้เปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เป็นคุณกับลูกจ้าง

รวมทั้ง การยกเลิกสวัสดิการดังกล่าว ล้วนไม่ได้รับความยินยอมจากพนักงานซึ่งลูกจ้าง สหภาพแรงงานฯ เป็นตัวแทนของพนักงานซึ่งเป็นสมาชิก ได้ยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว ซึ่งพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้ดำเนินการไกล่เกลี่ย ผลปรากฎว่า ผู้แทนธนาคารับจะนำเสนอผู้บริหารเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และจะแจ้งความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาให้สหภาพแรงงานทราบภายในวันที่ 30 มกราคม 2566 ซึ่งสหภาพแรงงานฯเห็นว่ามิใช่เพียงแจ้งความคืบหน้า แต่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน 30 มกราคม 2566


ภาพ – ธนโชติ ธนวิกรานต์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง