คัดลอก URL แล้ว
เปิดห้องแล็บ ป.ป.ส. ตรวจพิสูจน์ยาไอซ์ ชี้โปร่งใสทุกขั้นตอนตรวจสอบได้

เปิดห้องแล็บ ป.ป.ส. ตรวจพิสูจน์ยาไอซ์ ชี้โปร่งใสทุกขั้นตอนตรวจสอบได้

KEY :

วันนี้ (5 ม.ค.66) นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. แถลงข่าว รับของกลางยาไอซ์ 757.7 กิโลกรัม จากตำรวจภูธรฝาง และนำส่งการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ณ สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานคร

โดยของกลางยาไอซ์ทั้ง 4 คดี เป็นคดีที่มาจากการสกัดกลุ่มลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศไทย บริเวณชายแดน ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 – 15 ธันวาคม 2565 รวมจำนวน 4 คดี เป็นของกลางไอซ์จำนวน 711 ถุง น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มทั้งหมดประมาณ 757.7 กิโลกรัม คาดว่ามาจากแหล่งผลิตและขบวนการค้าเดียวกัน

ในขั้นแรกต้องผ่านการตรวจพิสูจน์โดยละเอียด เพื่อให้สามารถยืนยันว่าเป็นยาเสพติดประเภท 1 (ไอซ์) เพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินคดีในชั้นศาล โดยเลขาธิการ ป.ป.ส. ได้เผยถึงขั้นตอนการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ว่าเข้มงวด รัดกุมตั้งแต่ การจับยึด การนำส่งยาเสพติดที่ยึดให้พนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนนำยาเสพติดของกลางส่งสถานตรวจพิสูจน์ สถานตรวจพิสูจน์รับยาเสพติดของกลางไว้ตรวจพิสูจน์ภายในเวลาที่กำหนดพร้อมรายงานผลการตรวจพิสูจน์ การนำของกลางจากการตรวจพิสูจน์ไปเก็บรักษา และการนำยาเสพติดที่เก็บรักษาออกมาทำลาย

โดยทุกขั้นตอนไม่มีการดำเนินการด้วยบุคคลเดียว แต่กระทำโดยคณะบุคคลที่มีการตรวจสอบในแต่ละขั้นตอน ดังนั้นหากเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง จะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ จึงขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ว่าได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

นอกจากนี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังได้สั่งการให้มีการลดระยะเวลาจากในอดีตที่มีการเก็บของกลางหลังการตรวจพิสูจน์เป็นเวลานานกว่าจะถึงขั้นตอนการทำลาย ทำให้สิ้นเปลือง งบประมาณและพื้นที่ในการจัดเก็บ โดยในอดีตของกลางไม่สามารถเผาทำลายได้หากคดียังไม่สิ้นสุด ทำให้บางคดี เก็บของกลางไว้กว่า 10 ปี ซึ่งปัจจุบันประมวลกฎหมายยาเสพติด ได้กำหนดให้ ส่งทำลายได้ทันทีหลังจากตรวจพิสูจน์และคณะกรรมการมีความเห็นชอบให้ทำลายได้ โดยไม่ต้องรอให้มีคำสั่งศาลยึดซึ่งทำให้ลดระยะเวลาในการเก็บรักษา ซึ่งเป็นการลดภาระประเทศอีกทางหนึ่ง


ภาพ – กฤติกร จิตติอร่ามกูล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง