คัดลอก URL แล้ว
1 ม.ค.66 เปิดใช้งานอุโมงค์เดินลอดสนามหลวง ชมพระบรมมหาราชวัง

1 ม.ค.66 เปิดใช้งานอุโมงค์เดินลอดสนามหลวง ชมพระบรมมหาราชวัง

KEY :

วานนี้ (23 ธ.ค.65) นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร ประชุมการเตรียมความพร้อมการเปิดใช้อุโมงค์ทางเดินลอดสนามหลวง โดยมีคณะผู้แทนจากสำนักพระราชวัง สำนักการโยธา สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักงานประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการ ตำรวจท่องเที่ยว สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง การไฟฟ้านครหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องอำนวยการ อุโมงค์ทางเดินลอด ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร

โดยจะเปิดใช้อุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานในวันที่ 1 มกราคม 66 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้าชมพระบรมมหาราชวัง ซึ่งในปัจจุบันโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราชได้เปิดใช้งานแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธุ์ 65 ในส่วนอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานอยู่ระหว่างการทดสอบงานระบบต่าง ๆ โดยพื้นที่ภายในอุโมงค์สามารถรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวได้ประมาณครั้งละ 2,500 คน

ทั้งนี้ในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในเบื้องต้นจะใช้เจ้าหน้าที่และจิตอาสา รวมถึงเจ้าหน้าที่เทศกิจควบคุมดูแลจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าใช้บริการในอุโมงค์ฯ ตามจำนวนที่กำหนด นอกจากนี้ยังมีการเตรียมแผนรองรับผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินและส่งต่อผู้ป่วย โดยศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ได้ประสานกับโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลใกล้เคียง พร้อมจัดให้มีห้องพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นภายในอุโมงค์ และจะมีจุดติดตั้งเครื่อง กระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator :AED) รองรับกรณีฉุกเฉินด้วย

ในส่วนของการป้องกันอาชญากรรมพื้นที่ภายในอุโมงค์และบริเวณโดยรอบ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สน.พระราชวัง สน.ชนะสงคราม ตำรวจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่เทศกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสนธิกำลังร่วมกัน โดยจัดตั้งเป็นกองอำนวยการร่วมฯ อำนวยความสะดวก และดูแลความเสี่ยงด้านความปลอดภัย โดยเฝ้าระวังผ่านระบบกล้อง CCTV ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในอุโมงค์และพื้นที่โดยรอบ

ซึ่งภายในอุโมงค์มีระบบระบายอากาศ ระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงอัตโนมัติ เครื่องตรวจจับควัน ป้ายทางออกฉุกเฉิน ถังดับเพลิง อย่างครบถ้วน โดยจะมีการซักซ้อมแผนอพยพคนในกรณีฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอต่อไป สำหรับระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวงได้เตรียมความพร้อมวงจรการจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองรองรับหากเกิดเหตุขัดข้องฉุกเฉินของระบบสายส่งไว้เรียบร้อยแล้ว

ส่วนการสนับสนุนการให้บริการนักท่องเที่ยวและประชาชน จะให้เจ้าหน้าที่จากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานเขตพระนคร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักพระราชวัง อำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์แนะนำนักท่องเที่ยวในการเข้าใช้อุโมงค์และเข้าชมพระบรมหาราชวัง ในส่วนการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจะใช้ถังขยะแบบห่วงและถุงพลาสติกใส จัดวางในจุดที่กำหนดอย่างเหมาะสม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สามารถสังเกตวัตถุต้องสงสัยได้ง่าย และมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดแนะนำการคัดแยกขยะแต่ละประเภทให้ถูกต้อง

รวมถึงจะมีการเก็บมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอในเวลาที่กำหนด ซึ่งการเตรียมการต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร คาดว่าจะอำนวยความสะดวกให้แกนักท่องเที่ยวในการเข้าใช้อุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระลานและเข้าชมพระบรมหาราชวังได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

ทั้งนี้ในการเปิดใช้อุโมงค์ในวันที่ 1 ม.ค. 66 จะปิดการจราจรถนนหน้าพระลานตลอดทั้งวัน และวันที่ 2 ม.ค. 66 เป็นต้นไปจะปิดการจราจรถนนหน้าพระลานเฉพาะเวลา 08:00 – 16:00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวเข้าชมพระบรมหาราชวัง โดยสามารถจอดรถได้ที่ท้องสนามหลวง


WRITER

ข่าวที่เกี่ยวข้อง