คัดลอก URL แล้ว
เริ่มแล้ว! งานกาชาดประจำปี 2565 จัดเต็ม 11 วัน

เริ่มแล้ว! งานกาชาดประจำปี 2565 จัดเต็ม 11 วัน

KEY :

วานนี้ (8 ธ.ค. 65) ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จัดงานกาชาดประจำปี 2565 ขึ้น ณ สวนลุมพินี โดยรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ระบุว่า สภากาชาดไทย ได้จัดงานกาชาดประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “๙ ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย”

เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยครบ 66 ปี เพราะด้วยน้ำพระทัย พระเมตตา และพระบารมีที่แผ่สายธารแห่งการให้เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยภายใต้ร่มพระบารมี สภากาชาดไทยพร้อมด้วยหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจ ถวายความจงรักภักดี ด้วยการสืบสาน พัฒนา สร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน

สำหรับงานกาชาดประจำปี 2565 แบ่งเป็นกิจกรรมออนกราวน์ ณ สวนลุมพินี และออนไลน์ โดยกิจกรรมออนกราวน์มีการแบ่งเป็นโซนกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย กิจกรรมจุดเทียนถวายพระพร กิจกรรมถวายพระพรออนไลน์ ร่วมชมนิทรรศการมีชีวิต เผยแพร่พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และนิทรรศการสร้างสรรค์เส้นสีสู่โลกเสมือนจริง กิจกรรมแจกกล้าไม้มงคล 99,999 ต้น จากกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจกวันละ 9,000 ต้น ชนิดกล้าไม้ ได้แก่ ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ต้นยอบ้าน ต้นทองอุไร ต้นเหลืองปรีดียาธร ต้นอินทนิลน้ำ เป็นต้น

ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถรับกล้าไม้มงคลนี้ได้ที่กรมป่าไม้ในเขตจังหวัดนั้น ๆ และโซนจัดแสดงภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรูปแบบสติกเกอร์ไลน์ ชุด “แชทได้บุญ แชร์ได้กุศล” (CHAT & CHARITY) ปีที่ 2 มีทั้งหมด 16 ภาพ พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนที่มาเที่ยวชมงานกาชาดได้ดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลน์ ในราคาชุดละ 35 บาท (50 COIN) รายได้สมทบทุนในโครงการ “เงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย”

นอกจากนี้ยังมีการออกร้านของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ร้านกรุงเทพมหานคร การจำหน่ายอาหารของดี 50 เขต รวมถึงสภากาชาดลาวที่ได้มาร่วมออกร้านในงานกาชาดเป็นครั้งแรกอีกด้วย อีกทั้งมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้านโครงการส่วนพระองค์ การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของหน่วยงาน การประกวดร้านงานกาชาด การสรรหากุลบุตร-กุลธิดากาชาด การจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค และร้านอาหารสภากาชาดไทย จำหน่ายทองพลุเสวยที่หาทานได้ยาก ร้านอร่อยเด็ดจาก Robinhood Delivery กว่า 200 ร้าน กิจกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสภากาชาดไทย

อาทิ นิทรรศการสภากาชาดไทย และการจำหน่ายยา “จุฬาโอสถ” การบริการตรวจสุขภาพฟรีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา การรับบริจาคโลหิตในงานกาชาดเปิดรับบริจาคตั้งแต่เวลา 17.00 – 21.00 น. การรับบริจาคดวงตา อวัยวะ เป็นต้น การเสี่ยงโชคชิงรางวัล การออกสลากกาชาด การตรวจดวงชะตาพยากรณ์ การแสดงแสงสีเสียงจากศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง และศิลปินจากสังกัดต่าง ๆ รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยจากกระทรวงวัฒนธรรม ณ เวทีกลาง และเวทีเปิดหมวกสำหรับจากนักเรียน นักศึกษา และศิลปินอิสระที่ได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน กิจกรรมโซนสวนสนุก และความบันเทิงต่าง ๆ รวมทั้งการจำหน่ายของที่ระลึกงานกาชาด

โดยงานกาชาดประจำปี 2565 จัดเป็นเวลา 11 วัน ตั้งแต่ 8 – 18 ธันวาคม เวลา 17.00 – 21.00 น. ที่ สวนลุมพินี


ภาพ – กฤติกร จิตติอร่ามกูล


WRITER

ข่าวที่เกี่ยวข้อง