คัดลอก URL แล้ว
ป.ป.ช. ลงพื้นที่ตรวจสอบ อบต.ราชาเทวะ จัดซื้อเสาไฟกินรีเพิ่ม 727 ต้น

ป.ป.ช. ลงพื้นที่ตรวจสอบ อบต.ราชาเทวะ จัดซื้อเสาไฟกินรีเพิ่ม 727 ต้น

KEY :

วานนี้ (2 ธ.ค.65) นายบดินทร์ กรีธาธร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังได้รับแจ้งข้อมูลเบาะแสจากศูนย์ปฏิบัติการ CDC สำนักงาน ป.ป.ช. กรณี อบต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทปราการ อนุมัติงบประมาณจัดซื้อสาไฟกินรีเพิ่มอีกจำนวน 727 ต้น ด้วยงบประมาณ 69 ล้านบาท และ อนุมัติจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้อง CCTV พร้อมระบบเตือนภัยฉุกเฉิน เพื่อติดตั้งภายในตำบลราชาเทวะ งบประมาณกว่า 50 ล้านบาท อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการหรือไม่

โดยรองนายก อบต.ราชาเทวะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงว่า ทางอบต.ราชาเทวะ ได้ขออนุมัติงบประมาณการใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อจัดซื้อสาไฟกินรีเพิ่มอีกจำนวน 727 ต้น ราคาต้นละ 95,000 บาท ด้วยงบประมาณ 69,065,000 บาท , อนุมัติงบประมาณจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้อง CCTV พร้อมระบบเตือนภัยฉุกเฉิน เพื่อปรับเปลี่ยนกล้อมเดิมที่ติดตั้งภายในตำบลราชาเทวะ จำนวน 330 กล้อง งบประมาณ 33,000,000 บาท เฉลี่ยราคากล้องละ 100,000 บาท

อีกทั้งอนุมัติงบประมาณจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้อง CCTV พร้อมระบบเตือนภัยฉุกเฉิน เพื่อติดตั้งภายในตำบลราชาเทวะ จำนวน 30 กล้อง เฉลี่ยราคากล้องละ 700,000 บาท งบประมาณ 21 ล้านบาท โดยผ่านการพิจารณาประชุมสภา อบต.ราชาเทวะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ด้วยเหตุผลมีความจำเป็นตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่

จากการตรวจบริเวณหมู่บ้านจามจุรี โครงการ 2 ตั้งอยู่ภายในซอยกิ่งแก้ว 41 ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่ อบต.ราชาเทวะ จะดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้ากินรีเพิ่มจำนวน 40 ต้น จากทั้งหมด 727 ต้น มีลักษณะเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่นิยมออกกำลังกายบริเวณดังกล่าว บางบริเวณมีลักษณะรกร้าง แสงสว่างไม่เพียงพอ โดยเฉพาะเวลากลางคืน อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อาศัยละแวกดังกล่าว อบต.ราชาเทวะ จึงเห็นควรดำเนินการติดตั้งเสาไฟดังกล่าวเพิ่มขึ้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งยอมรับว่าเป็นพื้นที่ของเอกชน

ส่วนการติดตั้งกล้อง CCTV จะดำเนินการเปลี่ยนจากเดิมที่เคยจัดซื้อเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2557 แล้วเกิดการชำรุด รวมทั้งติดตั้งเพิ่มเติมใหม่บริเวณถนนกิ่งแก้ว เพื่อตรวจจับหมายเลขทะเบียนรถยนต์ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยคุณภาพของกล้องจะมีความคมชัดมากขึ้น

ทางด้านนายบดินทร์ กรีธาธร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้คำแนะนำ อบต.ราชาเทวะ ดังนี้

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการได้ขอเอกสารเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง