คัดลอก URL แล้ว
บสย. ช่วย SMEs เข้าถึงสินเชื่อ คาดทั้งปี 65 ทะลุ 1.4 แสนลัาน

บสย. ช่วย SMEs เข้าถึงสินเชื่อ คาดทั้งปี 65 ทะลุ 1.4 แสนลัาน

บสย. ช่วยปลดล็อค SMEs เข้าถึงสินเชื่อ 7.8 หมื่นราย วงเงินกว่า 1.28 แสนล้านบาท มั่นใจปี 65 อนุมัติยอดค้ำประกันสินเชื่อกว่า 1.4 แสนล้านบาท

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ระบุช่วง 10 เดือน ระหว่าง 1 ม.ค .- 31 ต.ค. 2565 สามารถช่วยเหลือ SMEs จำนวน 78,510 ราย เข้าถึงสินเชื่อรวม 128,581 ล้านบาท

โดยได้อนุมัติหนังสือค้ำประกัน (LG) 82,461 ฉบับ ทำให้เกิดสินเชื่อในระบบ 140,958 ล้านบาท รักษาการจ้างงาน 893,073 ตำแหน่ง และสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 531,039 ล้านบาท 

ส่วนกลุ่มธุรกิจที่ บสย. ค้ำประกันสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคการผลิตสินค้าและการค้า โดยในภาคการเกษตร มีอัตราการเติบโตที่โดดเด่น ไต่จากอันดับ 6 ในปี 2563 สู่อันดับ 2 ในปี 2565 คาดว่า ผลดำเนินงานสิ้นปี 2565 จะมียอดอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อรวมกว่า140,000 ล้านบาท

ด้านการช่วยเหลือลูกหนี้ บสย. ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ปีแห่งการแก้หนี้ “แก้หนี้ยั่งยืน” ช่วยลูกหนี้หลุดพ้นกับดักหนี้ แก้ปัญหาหนี้ ผ่านมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ “บสย. พร้อมช่วย” ผ่อนน้อยเบาแรง หรือ มาตรการ 3 สี “ม่วง เหลือง เขียว” ช่วยแก้หนี้ และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ทำให้มีลูกหนี้กว่า 80%  ลงทะเบียน คิดเป็นจำนวน 9,809 ราย และได้รับการประนอมหนี้  4,785 ราย สัดส่วน 49% วงเงิน 2,058 ล้านบาท คาดว่าจะช่วยลูกหนี้ได้กว่า 7,000 ราย


WRITER