คัดลอก URL แล้ว
ปิดฉากการประชุม APEC 2022 ไทยมอบชะลอม ส่งไม้ต่อเจ้าภาพให้สหรัฐอเมริกา

ปิดฉากการประชุม APEC 2022 ไทยมอบชะลอม ส่งไม้ต่อเจ้าภาพให้สหรัฐอเมริกา

KEY :

วันนี้ (19 พ.ย. 2565) ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 หัวข้อ “การค้าและการลงทุนที่ยั่งยืน” ในวันสุดท้าย

สำหรับการประชุมวันนี้หัวข้อสำคัญที่มีการหารือได้แก่การขับเคลื่อนวาระเรื่องเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก Free Trade Area of the Asia- Pacific หรือ FTAAP และการจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่ง ไทย หวังว่าแนวคิดเศรษฐกิจ BCG โดยในตอนท้าย ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคร่วมกันรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี ค.ศ. 2022 และเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ทำพิธีส่งมอบตำแหน่งเจ้าภาพเอเปค 2566 ให้กับสหรัฐอเมริกา โดยมีนางคามาลา แฮร์ริส รองประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกา  รับมอบ “ชะลอม” ที่เป็นสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคในปีนี้

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้แถลงแถลงความสำเร็จการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกครั้งที่ 29 ว่า  ระบุว่า การประชุมเอเปคครั้งที่ 29 จบลงแล้วด้วยความสำเร็จอย่างงดงาม จึงถือว่าเป็นความสำเร็จร่วมกันของสมาชิกเอเปคทั้งหมด รวมทั้งทีมงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน

นายกฯรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า ซึ่งการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปี 2565 ของไทยได้สิ้นสุดลงแล้ว และได้ส่งมอบการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคให้กับสหรัฐอเมริกา ซึ่งมั่นใจว่าสหรัฐอเมริกาจะสานต่อภารกิจที่ไทยได้ริเริ่มไว้ โดยเฉพาะการส่งเสริมการเติบโตอย่างครอบคลุมและยังยืนในภูมิภาค

สำหรับของที่ระลึกที่ไทยมอบให้แก่สหรัฐฯ เพื่อส่งต่อการเป็นเจ้าภาพเอเปค ไทยได้เลือกชะลอมคล้องมาลัยสีโลโก้เอเปคเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการส่งมอบการเป็นเจ้าภาพเอเปคให้แก่สหรัฐอเมริกา โดยตัวชะลอมและพวงมาลัยถูกสานขึ้นด้วยไม้ไผ่โดยช่างฝีมือท้องถิ่นจาก “แบรนด์วาสนา (Vassana Design)” แบรนด์เครื่องจักสานไม้ไผ่จากภาคเหนือของไทย โดยไม้ไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจที่อยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านาน เป็นวัสดุธรรมชาติ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ถูกนำมาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นงานหัตถกรรมที่สวยงามต่างๆ ผ่านกระบวนการจักสาน

ชะลอมไม้ไผ่สานที่มอบให้แก่สหรัฐฯ ใช้เส้นสายของไม้ไผ่หลากหลายเส้นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน นามาขัดสานทับซ้อนกัน เพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงชะลอมที่แข็งแรง เสมือนการร่วมมือกันที่เข้มแข็งของทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ

ชะลอมได้รับเลือกให้เป็นตราสัญลักษณ์ของการเป็นเจ้าภาพเอเปคปี 2565 ของไทย โดยชะลอมเป็นหัตถศิลป์ที่สะท้อนภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำไม้ไผ่มาแปลงสภาพเป็นนวัตกรรมที่ใช้งานได้สะดวกและทนทาน 

ที่สำคัญ สีทั้ง 3 สีของตัวชะลอมยังสะท้อนถึงหัวข้อหลักของการประชุมเอเปค ปี 2565 ของไทย คือ เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล (Open. Connect. Balance) โดยสีน้าเงิน (Convenience Blue) สื่อถึงการเปิดการค้าการลงทุนของเขตเศรษฐกิจของ ๒๑ เขตเศรษฐกิจ สีชมพู (Connection Pink) สื่อการเชื่อมโยงภายในภูมิภาค และสีเขียว (Sustainability Green) สื่อถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน

เมื่อการเป็นเจ้าภาพเอเปคในปีนี้ของไทยสิ้นสุดลง ไทยพร้อมส่งมอบการเป็นเจ้าภาพต่อให้สหรัฐฯ โดยมีชะลอม 3 สีเป็นสัญลักษณ์ของการส่งต่อเจตจำนงของการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจร่วมกันต่อไปในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกให้เติบโตอย่างเปิดกว้าง เชื่อมโยงกัน และยั่งยืนตามที่ไทยได้ผลักดัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง