คัดลอก URL แล้ว
‘ศรีสุวรรณ’ ยื่นฟ้อง ครม. ต่อศาลปกครองสูงสุด กรณีมติให้ต่างชาติถือครองที่ดินได้

‘ศรีสุวรรณ’ ยื่นฟ้อง ครม. ต่อศาลปกครองสูงสุด กรณีมติให้ต่างชาติถือครองที่ดินได้

KEY :

วันนี้ (3 พ.ย.65) ที่ศาลปกครองสูงสุด ถ.แจ้งวัฒนะ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นฟ้องคณะรัฐมนตรีทั้งคณะต่อศาลปกครองสูงสุด อัดรัฐบาล แก้กฎหมายให้ต่างชาติถือครองที่ดิน เป็นมติอัปยศ ไร้ความสามารถหารายได้เข้าประเทศ ชี้ เป็นเรื่องใหญ่ และอาจขัดรัฐธรรมนูญ เรียกร้องทำประชามติก่อน

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทยพ.ศ… ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เมื่อ 25 ต.ค.65 ที่ผ่านมา โดยมุ่งแก้ไขกฎหมายที่ดินให้ชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง ได้สิทธิ์ถือครองที่ดินในผืนแผ่นดินไทยได้ในระยะยาว ถือเป็นมติอัปยศที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลสิ้นไร้ความสามารถที่จะแสวงหารายได้เข้าแผ่นดิน ซึ่งการใช้อำนาจดังกล่าวไม่ได้สอบถามเจ้าของประเทศที่แท้จริงเลยว่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม่ และไม่คำนึงเลยว่าการให้ชาวต่างชาติมายึดถือครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอย่างถาวรนั้นจะกระทบต่อคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศอย่างมากมายในระยะยาว

การที่รัฐบาลใช้ข้ออ้างว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน จึงเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เฉพาะกลุ่มทุนที่เป็นแลนด์ลอร์ดอยู่ในขณะนี้ ที่ถือครองที่ดินไว้มากกว่า 80% ในขณะที่คนยากคนจน ต้องถูกไล่รื้อบ้านเรือนให้ออกไปจากพื้นที่ดินของรัฐ เช่น ชาวริมคลอง แล้วบังคับให้ประชาชนเป็นหนี้ผ่านโครงการบ้านมั่นคง เป็นต้น

ปัญหาดังกล่าว ครม.ยังขาดเงื่อนไขของการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้และไกล โดยเฉพาะปัญหาทางสังคมที่จะตามมา รวมทั้งเงื่อนไขที่กำหนดยังไม่ตอบโจทย์ข้อวิตกกังวลของประชาชนได้ เปรียบดังทฤษฎีกบต้ม กว่าจะรู้สึกตัวก็สายเสียแล้ว เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ และที่สำคัญอาจเป็นมติที่ใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบขัดต่อรัฐธรรมนูญ ม.178 ม.77 ประกอบ ม.25 ม.26 ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งรัฐบาลควรใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ ม.166 ดำเนินการให้มีการทำประชามติเพื่อขอฉันทามติจากประชาชนเจ้าของประเทศในเรื่องดังกล่าวเสียก่อน หากยังเห็นว่าอำอาจอธิปไตยเป็นของประชาชนจริง

ส่วนการฟ้องศาลปกครองสูงสุดในครั้งนี้ มีคำขอท้ายคำฟ้องคือ ขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามการนำร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ…ไปใช้ใดๆ นอกจากนี้ยังได้ขอให้ศาลทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง โดยให้ชะลอหรือระงับการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหรือมติดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว ก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาด้วย นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง