คัดลอก URL แล้ว
จ่อเรียก “แพลตฟอร์มลอตเตอรี่ออนไลน์” หลังไม่เคยยื่นภาษี

จ่อเรียก “แพลตฟอร์มลอตเตอรี่ออนไลน์” หลังไม่เคยยื่นภาษี

กรมสรรพากร ระบุว่า ตามกฎหมายให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ได้เฉพาะการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ สลากการกุศล ในราคาใบละ 80 บาทเท่านั้น ส่วนราคาสลากที่ขายเกินจากนี้ หรือ บวกเพิ่มประมาณใบละ 20 บาท ที่เรียกว่า “ค่าสนับสนุนเว็บไซต์” ถือเป็นการให้บริการ ส่วนนี้ไม่ได้รับยกเว้นภาษี

จากการประเมินภาษีในเบื้องต้น บางรายที่มีรายได้จากการเก็บค่าสนับสนุนเว็บไซต์ใบละ 20 บาท จากยอดขายเฉลี่ยงวดละ 7 ล้านใบ คิดเป็นเงินประมาณ 140 ล้านบาทต่องวด รวมรายได้ 24 งวด เป็นเงินประมาณ 3,360 ล้านบาท

เบื้องต้น ประเมินว่ามีภาษีที่ยังค้างชำระประมาณ 235 ล้านบาท ยังไม่ร่วมค่าปรับ หลังจากนี้จะเรียกให้มาชี้แจง พร้อมเปิดโอกาสยื่นอุทธรณ์การประเมินภาษีได้ต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง