คัดลอก URL แล้ว
เลบานอนพบป่วย ‘อหิวาตกโรค’ รายแรกในรอบ 29 ปี

เลบานอนพบป่วย ‘อหิวาตกโรค’ รายแรกในรอบ 29 ปี

KEY :

กระทรวงสาธารณสุขของเลบานอน ประกาศการตรวจพบผู้ป่วยอหิวาตกโรครายแรกของประเทศ นับตั้งแต่เลบานอนเผชิญการระบาดของโรคดังกล่าวครั้งล่าสุดในปี 1993

สำนักข่าวแห่งชาติเลบานอน อ้างอิงกระทรวงฯ ระบุว่าผู้ป่วยอหิวาตกโรครายดังกล่าวอยู่ในเขตอัคคาร์ทางตอนเหนือของประเทศ โดยขณะนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลและมีอาการทรงตัว

ไฟราส อาเบียด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ จัดประชุมร่วมกับตัวแทนองค์กรระหว่างประเทศ สมาคมแพทย์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เพื่อนำเสนอกลยุทธ์การรับมืออหิวาตกโรค ซึ่งจัดเตรียมโดยกระทรวงฯ ร่วมกับองค์การอนามัยโลก และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟ

กลยุทธ์ข้างต้นมุ่งส่งเสริมการสอบสวนโรคผ่านการสำรวจภาคสนาม การตรวจสอบเครือข่ายน้ำและสิ่งปฏิกูล การรวบรวมตัวอย่างน้ำสำหรับการทดสอบแบคทีเรีย การสำรองวัคซีนและยาที่จำเป็น รวมถึงมาตรการอื่น ๆ


ที่มา – Xinhua


ข่าวที่เกี่ยวข้อง