คัดลอก URL แล้ว
อัตราเงินเฟ้อในกลุ่มยูโรโซนพุ่งสูงที่สุดในรอบ 10 ปี

อัตราเงินเฟ้อในกลุ่มยูโรโซนพุ่งสูงที่สุดในรอบ 10 ปี

KEY :

สํานักงานสถิติ Eurostat ของสหภาพยุโรป รายงานเมื่อวันศุกร์ ที่ผ่านมา โดยระบุว่า อัตราเงินเฟ้อในกลุ่มยูโรโซนจากการคาดการเพิ่มขึ้นแตะ 10% ทำสถิติใหม่ ซึ่งเพิ่งขึ้นจากเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาที่อยู่ที่ 9.1% และสูงกว่าเกือบ 3 เท่าตัวเมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2021 ที่มีตัวเลขอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 3.4% เท่านั้น

โดยตัวเลขของราคาพลังงานกลายเป็นปัจจัยหลักที่กระตุ้นเงินเฟ้อในส่วนอื่น ๆ ให้พุ่งสูงขึ้น ซึ่งในขณะนี้ ตัวเลขราคาพลังงานในกลุ่มยูโรโซน อยู่ที่ 40% รองลงมาคือ อาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ

ซึ่งอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นนั้น สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ไว้ และนับเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดตั้งแต่ปี 1997

โดยราคาของพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นกลายเป็นแรงกดดันให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ ได้รับผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องใช้พลังงานมากในการผลิตเช่น อุตสาหกรรมเหล็กและปุ๋ย

นอกจากนี้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ที่เศรษฐกิจในยุโรปเพิ่งเริ่มจะฟื้นตัวกลับมาจากการจ้างงานที่เพิ่งเริ่มกลับมาอยู่ในระดับที่ต่ำแล้วก็ตาม แต่การจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคยังไม่มีกำลังมากพอ และราคาพลังงานที่สูงขึ้นอย่างมาก ทำให้กำลังซื้อในสินค้าต่าง ๆ มีน้อยลงไปด้วย

สิ่งที่เกิดขึ้น หลายฝ่ายวิตกกังวลว่า จะส่งผลกระทบให้ยุโรปเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรง นอกจากนี้ การขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสู้กับเงินเฟ้อนั้นจะยิ่งทำให้ผู้คนรวมถึงภาคธุรกิจได้รับผลกระทบจากดอกเบื้อที่เพิ่มสูงขึ้น และยิ่งทำให้มีการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มากขึ้น และนำไปใช้กับค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่กำลังใกล้จะถึงในเร็ว ๆ นี้

แม้ว่า รัฐบาลของหลายชาติในยุโรปจะออกมาตรการประหยัดพลังงาน รวมถึงการอุดหนุนค่าพลังงานให้กับครัวเรือนและภาคธุรกิจที่เปราะบาง แต่หลายฝ่ายก็ยังคงมองว่า สิ่งที่เกิดขึ้น ยังไม่เพียงพอที่จะลดราคาพลังงานได้มากเท่าที่ควร และต้องหาทางออกอื่น ๆ เพื่อแก้ไขกับวิกฤติพลังงานที่ส่งแววจะส่งผลกระทบอย่างมากในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึง

สำหรับประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงสุดในกลุ่มคือ เอสโตเนีย (24.2%) ลิทัวเนีย (22.5%) และลัตเวีย (22.4%) ซึ่งมี 3 ประเทศที่ที่อัตราเงินเฟ้อทะลุ 20% ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อต่ําสุด คือ ฝรั่งเศส (6.2%) มอลตา (7.3%) และฟินแลนด์ (8.4%)


ที่มา – https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Inflation_in_the_euro_area


WRITER

ข่าวที่เกี่ยวข้อง