คัดลอก URL แล้ว
‘กรุงเทพโพลล’ เผย คนกรุง 52.8 % มีปัญหาน้ำท่วมที่อยู่อาศัย – 58.5 % พอใจการแก้ปัญหา

‘กรุงเทพโพลล’ เผย คนกรุง 52.8 % มีปัญหาน้ำท่วมที่อยู่อาศัย – 58.5 % พอใจการแก้ปัญหา

KEY :

“กรุงเทพโพลล์” มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ความพึงพอใจคนกรุงต่อการแก้ปัญหาน้ำท่วม กทม.” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,203 คน ระหว่างวันที่ 16-19 ก.ย.ที่ผ่านมา พบว่า คนกรุงเทพฯ

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.8 ระบุ มีปัญหาที่อยู่อาศัยเกิดน้ำท่วม โดยที่ ร้อยละ 48.5 เกิดน้ำท่วมทุกครั้งที่ฝนตก ส่วนร้อยละ 4.3 เกิดน้ำท่วมครั้งแรกตั้งแต่พักอาศัยมา ขณะที่ร้อยละ 47.2 ไม่เกิดน้ำท่วม ชาวกรุง ร้อยละ 47.5 ระบุ

ผลกระทบที่ได้รับจากปัญหาน้ำท่วมมากที่สุดคือ การจราจรติดขัด ไม่สามารถเดินทางไปไหนได้, ร้อยละ 36.8 ระบุ เกิดขยะ น้ำเน่าเหม็น, ร้อยละ 24.4
เกิดผลกระทบต่ออาชีพ การงาน การเรียน,ร้อยละ 15.0 เกิดโรคที่มาจากน้ำ เช่น น้ำกัดเท้า เชื้อรา และ ร้อยละ 11.3 รถเสีย รถพัง

สำหรับความพึงพอใจต่อการแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ กทม. ร้อยละ 58.5 พึงพอใจค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ ร้อยละ 41.5 พึงพอใจค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามว่าอยากให้ กทม. พัฒนา แก้ไข ปรับปรุงในเรื่องใด กับปัญหาน้ำท่วม ร้อยละ 80.3 อยากให้เตรียมความพร้อมในการรับมือ มีการวางแผนป้องกันน้ำท่วม เช่น ขุดลอกคูคลอง กำจัดขยะ, ร้อยละ 48.0 อยากให้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อย่างทันท่วงที แล ร้อยละ 46.8 อยากให้มีความฉับไวในการแก้ปัญหาน้ำท่วม

ทั้งนี้ ร้อยละ 65.8 เชื่อมั่นค่อนข้างมาก ถึงมากที่สุด ว่า ปีหน้า กทม. จะสามารถรับมือกับปัญหาน้ำท่วมได้ และ ร้อยละ 34.2 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง