คัดลอก URL แล้ว
สตม. ยืนยัน! “มิสแกรนด์เมียนมา” ไม่ได้ถูกจับกุม

สตม. ยืนยัน! “มิสแกรนด์เมียนมา” ไม่ได้ถูกจับกุม

วันนี้ 22 กันยายน 2565 ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ได้ออกประกาศชี้แจง ยืนยันว่า ไม่ได้มีการจับ “มิสแกรนด์เมียนมา” โดยระบุเนื้อหาข้อความว่า ตามที่ปรากฏข่าวว่ามิสแกรนด์เมียนมาถูกจับกุมในประเทศไทย นั้น สตม. ขอชี้แจงว่า มิสแกรนด์เมียนมา ได้เดินทางเข้ามาประเทศไทย ผ่านทางท่าอากาศยานกรุงเทพ ในช่วงบ่ายของวันนี้ (22 ก.ย.65) และ สตม.ได้ปฏิเสธการเข้าเมือง ตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 12(1)

ขณะนี้อยู่ในระหว่างประสานงานกับสายการบินเพื่อเดินทางออกนอกราชอาณาจักรต่อไป


WRITER