คัดลอก URL แล้ว
ชาวนาเฮ! “จุรินทร์” เคาะประกันรายได้ข้าวปี 4

ชาวนาเฮ! “จุรินทร์” เคาะประกันรายได้ข้าวปี 4

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุม นบข. เห็นชอบให้ดำเนินการนโยบายประกันรายได้หรือโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 4 วงเงิน 86,740 ล้านบาท คาดว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะเข้าร่วมโครงการจำนวน 4.68 ล้านครอบครัว กำหนดระยะเวลาการขึ้นทะเบียนสำหรับข้าวนาปี ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-31 ต.ค. 2565 ส่วนภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 2565 – 28 ก.พ. 2566

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบมาตรการคู่ขนาน ซึ่งเป็นมาตรการที่จะนำมาใช้ในช่วงที่ข้าวประดังออกสู่ตลาดมาก และส่งผลกระทบให้ราคาข้าวในตลาดราคาตก รวมวงเงินกว่า 1 แสน 5 หมื่นล้านบาท


ข่าวที่เกี่ยวข้อง