คัดลอก URL แล้ว
โฆษกรัฐบาล เผย ยอดใช้จ่าย 3 โครงการรัฐ รวม 7,779.5 ล้านบาท

โฆษกรัฐบาล เผย ยอดใช้จ่าย 3 โครงการรัฐ รวม 7,779.5 ล้านบาท

KEY :

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยการใช้จ่ายภาครัฐและประชาชน 3 โครงการสำคัญภายใต้ “มาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศปี 2565 ระยะที่ 2” ข้อมูลล่าสุด ณ วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. ยอดสะสมรวม 7,779.5 ล้านบาท โดยมีผู้ใช้สิทธิ 23.78 ล้านคน แบ่งเป็น

  1. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 14.24 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 5,885.1 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนที่ประชาชนจ่ายสะสม 2,981.8 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 2,903.3 ล้านบาท
  2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 9.02 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 1,792.6 ล้านบาท
  3. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 514,716 คน ยอดใช้จ่ายสะสม 101.8 ล้านบาท

นายอนุชา ฯ กล่าวว่าโครงการทั้ง 3 โครงการนี้ นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้รับประโยชน์จากการซื้อ – ขายสินค้าและภาคบริการภายในประเทศ ซึ่งเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ยอมรับว่าโครงการรักษาการบริโภคภายในประเทศของรัฐบาล ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้จริง และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนด้วย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง