คัดลอก URL แล้ว
SCBS แจ้งตลาดหลักทรัพย์ “ยกเลิกดีล” บิทคับ

SCBS แจ้งตลาดหลักทรัพย์ “ยกเลิกดีล” บิทคับ

KEY :

จากกรณีที่ SCBS ได้มีความสนใจในการซื้อหุ้น Bitkub มูลค่ากว่า 1.7 หมื่นล้านบาท ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา จากความพยายามในการเจรจาดีลที่เกิดขึ้นระหว่าง SCBS และ Bitkub ในช่วงที่ผ่านมา ในวันนี้ SCBS ได้ส่งหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเลิกการซื้อขายหุ้นในครั้งนี้

โดยรายละเอียดของหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ ระบุว่า

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (“SCBS” หรือ “ผู้ซื้อ”) ในการประชุมคร้ังที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้ SCBS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เข้า สัญญาซื้อหุ้น ในบริษัท บิทคับออนไลน์จำกัด (“Bitkub”) จาก บริษัท บิทคับ แคปปิตอลกรุ๊ป โฮลดิ้งส์จำกัด (“ผู้ขาย”) ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Bitkub คิดเป็นมูลค่า รวมประมาณ 17,850ล้านบาท รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการซื้อขายหุ้น” นั้น

ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ และ SCBS ได้ร่วมกันดำเนินการสอบทานธุรกิจ (due diligence) ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ขายและ Bitkub โดยในระหว่างกระบวนการสอบทานธุรกิจ บริษัทฯ และ SCBS ได้เห็นศักยภาพและความสามารถในหลากหลายด้านของกลุ่ม Bitkub และเห็นโอกาสในการร่วมมือพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจของ Bitkub ในอีกหลายด้าน

อย่างไรก็ดีถึงแม้การสอบทานธุรกิจจะไม่มีข้อบ่งชี้ถึงความผิดปกติอันเป็นนัยสำคัญ ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ แต่เนื่องจาก Bitkub ยังมีประเด็นคงค้างที่ต้องดำเนินการหาข้อสรุปตามคำแนะนำและสั่งการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนในเรื่องระยะเวลาในการหาข้อสรุปดังกล่าวผู้ซื้อและผู้ขายจึงได้ตกลงร่วมกันที่จะยกเลิกธุรกรรมการซื้ขายหุ้นในคร้ังนี้

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการ SCBS คร้ังที่15/2565 จึงมีมติให้ SCBS ยกเลิกธุรกรรมการซื้อขายหุ้น โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้บริษัท เอสซีบี เอกซ์จำกัด (มหาชน)และบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัด ยังคงมุ่งมั่น ที่จะดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในการเข้าสู่ธุรกิจด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งจะมีบทบาทอย่างสำคัญต่อเศรษฐกิจและภาคการเงินของประเทศไทย

ซึ่งถือเป็นยกเลิกการซื้อขายหุ้นมูลค่ากว่า 1.7 หมื่นล้านของทั้งสองบริษัทเป็นที่เรียบร้อย หลังจากทั้งสองฝ่าย พยายามเดินหน้าเจรจาเพื่อปิดดีลให้ครั้งนี้ต่อเนื่องกันมาหลายเดือนด้วยกัน ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ค่อยสู้ดีนักของตลาดคริปโตฯ ในช่วงที่ผ่านมา

นอกจากนี้ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) (PROEN) ได้ส่งสัญญาณโดยการยอมขายเหรียญ KUB ในราคาขาดทุนกว่า 50 ล้านบาท เหลือเป็นเงินกลับมาเพียง 20 ล้านบาท

ซึ่งจากความเคลื่อนไหวของ PROEN ที่เกิดขึ้น หลายฝ่ายจึงประเมินว่า เหรียญ KUB น่ามีปัญหาอะไรบางอย่างที่ส่งผลให้ PROEN ตัดสินใจเทขายขาดทุนในครั้งนี้

ราคา KUB ร่วงตามกระแสข่าว

หลังจากที่ข่าวได้รายงานการยกเลิกดีลในครั้งนี้ ส่งผลให้เหรียญ KUB ปรับราคาลดลงทันที จากระดับ 70 บาท ลงมาอยู่ที่ 60 กว่าบาท


ข่าวที่เกี่ยวข้อง