คัดลอก URL แล้ว
สมเด็จพระสังฆราช สวดพระอภิธรรมอัฐิ  “พลเอกเปรม“ ก่อนเคลื่อนขบวนกลับสงขลา

สมเด็จพระสังฆราช สวดพระอภิธรรมอัฐิ “พลเอกเปรม“ ก่อนเคลื่อนขบวนกลับสงขลา

KEY :

วันนี้ ( 19 สิงหาคม 65 ) ที่ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอัฐิ พล.อ.เปรม มีบุคคลสำคัญเข้าร่วม อาทิ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี พร้อมด้วย องคมนตรี ประกอบด้วย นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ นายศุภชัย ภู่งาม พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายอำพล กิติอำพน พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท นายเกษม จันทร์แก้ว

โดยวันนี้มีการจัดพิธี “พาป๋า หลบบ้าน” เพื่ออัญเชิญอัฐิ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ จากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กลับสู่จังหวัดสงขลา โดยเครื่องบิน จากสนามบินดอนเมือง

จากนั้น สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพร และพรมน้ำพระพุทธมนต์ แก่คณะผู้เข้าร่วมพิธี ก่อนตั้งขบวนเดินทางไปยังสนามบินดอนเมือง

สำหรับการอัญเชิญอัฐิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ กลับสู่จังหวัดสงขลา โดยเครื่องบิน จากสนามบินดอนเมือง และมีการประกอบพิธีที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน 56 โดยทหารกองเกียรติยศ 3 เหล่าทัพ การแสดงมโนราห์ 99 คน หลังจากนั้นเคลื่อนขบวนอัฐิจากท่าอากาศยานกองบิน 56 ไปยังอาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อประกอบพิธีสวดพระอภิธรรม ในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 และจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าเคารพอัฐิ ตั้งแต่เวลา 08.30-20.00 น.


ภาพ – วิชาญ โพธิ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง