คัดลอก URL แล้ว
ญี่ปุ่นไฟเขียวใช้วัคซีน ‘ฝีดาษ’ ป้องกัน ‘ฝีดาษลิง’

ญี่ปุ่นไฟเขียวใช้วัคซีน ‘ฝีดาษ’ ป้องกัน ‘ฝีดาษลิง’

KEY :

กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นประกาศอนุมัติการใช้วัคซีนป้องกันโรคฝีดาษที่เชื่อว่ามีประสิทธิภาพป้องกันโรคฝีดาษลิงได้ร้อยละ 85

ความคืบหน้าดังกล่าวมีขึ้นหลังจากญี่ปุ่นยืนยันการพบผู้ป่วยโรคฝีดาษลิง 2 ราย เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ซึ่งทั้งสองเป็นชายในช่วงอายุ 30 ปี ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยรัฐบาลได้ประกาศมาตรการป้องกันล่วงหน้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวแล้ว

ขณะกระทรวงฯ กำลังตรวจสอบยาสำหรับรักษาชื่อว่า “เทโควิริแมท” (tecovirimat) ซึ่งเป็นยาชนิดรับประทานที่ใช้รักษาโรคฝีดาษ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขญี่ปุ่นระบุว่าอาการของโรคฝีดาษลิง ซึ่งเป็นโรคเขตร้อนที่แพร่กระจายผ่านการสัมผัสร่างกายอย่างใกล้ชิด มีอาการคล้ายโรคฝีดาษ ได้แก่ มีไข้ ผื่นเป็นวงกว้าง รอยโรค และต่อมน้ำเหลืองบวม หลังจากระยะฟักตัว 5-21 วัน

นอกจากนั้น กระทรวงฯ ยังกำลังสร้างระบบตรวจโรคฝีดาษลิงสำหรับหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่น และเรียกร้องให้มีการรายงานผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศอย่างทันท่วงที พร้อมเสริมว่าจะมีการหารือเกี่ยวกับการจัดสรรวัคซีนแก่บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรห้องปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพที่ขอรับวัคซีนด้วย

ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้โรคฝีดาษลิงเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับโลก ท่ามกลางการระบาดทั่วโลก

กระทรวงฯ กล่าวว่าปัจจุบันญี่ปุ่นมีปริมาณวัคซีนโรคฝีดาษเพียงพอในประเทศ ทั้งยังมีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อรับมือการระบาดของโรคดังกล่าว ซึ่งนำโดยทาคาชิ มูราตะ รองหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีฝ่ายจัดการภาวะวิกฤต


ที่มา – Xinhua


ข่าวที่เกี่ยวข้อง