คัดลอก URL แล้ว
ศาลปล่อยตัว “ตะวัน” ชั่วคราว 1 เดือน “ติดกำไล EM – ห้ามออกนอกเคหสถาน” ให้ “พิธา” เป็นผู้กำกับดูแล

ศาลปล่อยตัว “ตะวัน” ชั่วคราว 1 เดือน “ติดกำไล EM – ห้ามออกนอกเคหสถาน” ให้ “พิธา” เป็นผู้กำกับดูแล

วันนี้ 26 พ.ค. 65 เมื่อเวลา 13.56 น. ที่ศาลอาญาฯ รัชดา โดยภายหลังจากที่ศาลฟังการไต่สวนพิจารณา เพื่อขอประกันตัว ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ หรือ ตะวัน ผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เเล้วนั้น ศาลอาญาได้อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยมีกำหนด 1 เดือน นับแต่วันนี้

โดยกำหนดเงื่อนไข ให้จำเลยติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องติดตามตัว (กำไล EM) ห้ามจำเลยออกนอกเคหสถาน ตลอดระยะเวลาที่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เว้นแต่เป็นกรณีเจ็บป่วยหรือได้รับอนุญาตจากศาล หากเป็นกรณีเจ็บป่วยให้แสดงหลักฐานทางการแพทย์ต่อศาลภายใน 3 วัน ห้ามจำเลยกระทำการ ในลักษณะเดียวกันกับที่ถูกกล่าวหาหรือเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความวุ่นวาย ในบ้านเมือง และห้ามจำเลยกระทำการใด ๆ ในอันที่จะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือเกิดความ กระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ห้ามจำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากศาล

โดยตั้งนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ผู้ร้องขอปล่อยชั่วคราว เป็นผู้กำกับดูแล ความประพฤติของจำเลย มีอำนาจในการว่ากล่าวตักเตือนและควบคุมมิให้จำเลยกระทำผิดเงื่อนไข ของศาลอย่างเคร่งครัด หากมีการกระทำผิดเงื่อนไขถือว่าผู้ร้องขอปล่อยชั่วคราวผิดสัญญาประกัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง