คัดลอก URL แล้ว
ไรเดอร์ ยื่นหนังสือ ลาล่ามูฟ ยกเลิกค่าทำเนียม หลังทำรายได้ต่อรอบลดลง

ไรเดอร์ ยื่นหนังสือ ลาล่ามูฟ ยกเลิกค่าทำเนียม หลังทำรายได้ต่อรอบลดลง

KEY :

วันนี้ (11 พ.ค.65) กลุ่มคนทำงานลาล่ามูฟที่ได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนนโยบายบริษัท โดยที่ผ่านมาไรเดอร์เองไม่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความเหคิดเห็น หรือให้ความยินยอมก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายบริษัท ที่บริเวณด้านหน้าอาคารสาธรธานี

โดยข้อเรียกร้องหลัก ๆ ที่กลุ่มคนทำงานลาล่ามูฟได้มายื่นหนังสือคื

1.บริษัทต้องกลับมาประกาศใช้อัตราราคาบริการเริ่มต้น ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่า 33 บาทต่องาน
2.คนทำงานลาล่ามูฟทุกคนต้องได้รับค่าตอบแทนต่อชิ้นงาน (ค่ารอบ) สอดคล้องกับค่าครองชีพ คือ ไม่ต่ำกว่าอย่างน้อย 40–45 บาทต่องาน
3.บริษัทต้องยกเลิกค่าธรรมเนียมถอนเงิน 8 บาท และให้คืนเงินที่เคยหักไป รวมถึงให้บริษัทชี้แจงเหตุผลในการหักค่าธรรมเนียมอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ หลังมีการรวมตัวบริเวณด้านหน้าอาคารที่เป็นที่ตั้งของบริษัทลาล่ามูฟ ทางบริษัทฯได้ส่งตัวแทนลงมาพูดคุย และมีการรับหนังสือไป และรับปากว่าจะหาทางออกเกี่ยวกับปัญหาในเรื่องนี้ให้


ภาพ – ธนโชติ ธนวิกรานต์


WRITER

ข่าวที่เกี่ยวข้อง