คัดลอก URL แล้ว
‘ศักดิ์สยาม’ แนะช่วงสงกรานต์ บ้านใกล้ออกทีหลัง-กลับไว บ้านไกลออกไว-กลับทีหลัง

‘ศักดิ์สยาม’ แนะช่วงสงกรานต์ บ้านใกล้ออกทีหลัง-กลับไว บ้านไกลออกไว-กลับทีหลัง

KEY :

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีความห่วงใยประชาชนในการเดินทางช่วงวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นช่วงที่มีประชาชนจำนวนมากเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนา จึงได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน รวมทั้งให้เน้นย้ำการดูแลด้านความปลอดภัยการเดินทางเป็นพิเศษเพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขอความร่วมมือให้เชิญชวนประชาชนร่วมสนับสนุนมาตรการ “คนบ้านใกล้เดินทางออกจากกรุงเทพฯ ทีหลัง และเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ ก่อน” ภายใต้แผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงคมนาคม โดยขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อกระจายการเดินทางและเหลื่อมเวลาการเดินทางในเส้นทางเข้า – ออกกรุงเทพฯ

โดยขอความร่วมมือดังนี้

ขอให้กลุ่มเดินทางใกล้ (ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวในรัศมี 200 – 300 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ) ให้เดินทางออกทีหลัง – กลับไว โดยเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565 และกลับเข้ากรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2565

สำหรับคนบ้านไกล ขอให้เดินทางออกไว – กลับทีหลัง โดยเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครในช่วงวันอังคารถึงวันพุธที่ 12 – 13 เมษายน 2565 และกลับเข้ากรุงเทพมหานครในช่วงวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ที่ 16 – 17 เมษายน 2565
โดยพื้นที่เป้าหมายการขับเคลื่อนมาตรการประชาชนกลุ่มบ้านใกล้ 21 จังหวัด (ภายใน 200 – 300 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ ) ประกอบด้วย

นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้เตรียมพร้อมด้านบุคคลากรและอุปกรณ์ตลอด 24 ชั่วโมง จัดเตรียมแผนการปฎิบัติงานรองรับการเดินทางของประชาชนอย่างเต็มที่ โดยการปรับแผนงานที่เคยใช้กับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ให้มีความทันสมัยเท่ากันสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และจัดเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์อำนวย ความปลอดภัยให้มีความพร้อมในการปฎิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมงเมื่อมีจราจรติดขัดสะสมบนเส้นทางหรือเกิดอุบัติเหตุ

โดยร่วมบูรณาการทำงานกับตำรวจทางหลวง และหน่วยงานในพื้นที่ ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนของจังหวัด ในการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ที่ออกไปปฏิบัติงานปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรค (D-M-H-T-T-A) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายระหว่างเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง 1193


ข่าวที่เกี่ยวข้อง