คัดลอก URL แล้ว
เคลียร์จบ! คปภ.ย้ำ “ลูกค้าอาคเนย์” ส่งรถซ่อมอู่ได้ปกติ

เคลียร์จบ! คปภ.ย้ำ “ลูกค้าอาคเนย์” ส่งรถซ่อมอู่ได้ปกติ

กรณีอู่ซ่อมรถยนต์ ปฏิเสธรับซ่อมรถยนต์จาก บมจ.อาคเนย์ประกันภัย เพราะกังวลว่าจะไม่สามารถเบิกค่าซ่อมรถยนต์จากบริษัทฯ ได้ หรือให้ผู้เอาประกันภัยชำระค่าซ่อมไปก่อนแล้วนำเอกสารไปตั้งเบิกกับบริษัทในภายหลังนั้น

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. เปิดเผยว่า ได้กำหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับอู่ และผู้เอาประกันภัยแล้ว โดยอาคเนย์ จะจ่ายเงินค่าซ่อมให้กับอู่คู่สัญญาภายใน 3 วัน นับแต่วันที่อู่ได้วางบิลกับบริษัทฯ

โดยหากอู่คู่สัญญารายใดไม่เชื่อมั่นว่าจะเบิกค่าซ่อมได้ อาคเนย์จะต้องจ่ายค่าซ่อมทันทีก่อนจัดซ่อมรถยนต์เสร็จใน 3 วันทำการ ซึ่งปัจจุบันอาคเนย์ มีอู่คู่สัญญาที่กลับมารับงานซ่อมแล้ว จำนวน 390 อู่ และ 281 ศูนย์บริการ

ทั้งนี้ หากประชาชนผู้เอาประกันภัยถูกอู่คู่สัญญาของอาคเนย์ ปฏิเสธการซ่อมรถ สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน 1726 โดยผู้แทนจากอาคเนย์ ยืนยันว่า ปัจจุบันทั้งเรื่องอนุมัติราคา การติดตามการซ่อม และจัดการอะไหล่จะไม่เป็นประเด็นปัญหาต่อผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง