คัดลอก URL แล้ว
แบงก์รัฐ-พาณิชย์ จ่อคลอดโปรแกรมรวมหนี้ต่างแบงก์

แบงก์รัฐ-พาณิชย์ จ่อคลอดโปรแกรมรวมหนี้ต่างแบงก์

นายกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย ระบุว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ภาคอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงภาวะหนี้ครัวเรือนของประชาชนที่มีการปรับตัวสูงขึ้น ทำให้สถาบันการเงินที่ให้บริการด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่น ๆ ของรัฐและเอกชนได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องในปี 2564

แต่ทั้งนี้ มาตรการต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมปีนี้ ซึ่งในส่วนของสถาบันการเงินทั้งรัฐและเอกชน ยืนยันว่า จะต่ออายุมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ออกไปในปีหน้า ทั้ง การพักหนี้เงินต้น พักดอกเบี้ย หรือ จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น และจะเน้นไปที่การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เป็นหลัก เพื่อป้องกันมูลหนี้ที่อยู่ในระบบไหลเป็นเป็นหนี้เสีย หรือ เอ็นพีแอล

ส่วนนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท.ที่ออกมาตรการแก้ปัญหาหนี้ระยะยาว ด้วยการรีไฟแนนซ์และการรวมหนี้ โดยผ่อนปรนหลักเกณฑ์ ทั้งการจัดชั้นหนี้ การกันเงินสำรอง เพื่อลดต้นทุนและจูงใจให้สถาบันการเงินทำการรวมหนี้ “สินเชื่อบ้าน” และ “สินเชื่อรายย่อย” เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ชั้นดี และลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ช่วยลดภาระดอกเบี้ยและการผ่อนค่างวดนั้น ทั้งธนาคารรัฐและธนาคารพาณิชย์ ยืนยันว่า พร้อมที่จะดำเนินการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาเพื่อออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าว คาดว่าเร็วสุดจะสามารถดำเนินการได้ในช่วงปีต้น 2565


ข่าวที่เกี่ยวข้อง