คัดลอก URL แล้ว
เวียดนาม ยืนยันขอเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ ครั้งที่ 31 กลางเดือน พ.ค. 65

เวียดนาม ยืนยันขอเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ ครั้งที่ 31 กลางเดือน พ.ค. 65

ดาโต๊ะ ซรี ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ซีโอโอ สำนักงานสหพันธ์ซีเกมส์ เป็นประธานประชุมมนตรีซีเกมส์ชาติต่าง ๆ ผ่านการประชุมทางไกล เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม โดยมีพลตรีจารึก อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ศาสตราจารย์เจริญ วรรธนะสิน และนายแพทย์วารินทร์ ตัณฑศุภศิริ มนตรีซีเกมส์ และนายธนา ไชยประสิทธิ์ เหรัญญิกคณะกรรมการโอลิมปิกไทยเข้าร่วมประชุมด้วย

ซึ่งวาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ คือการรอฟังคำตอบจากเวียดนามว่าจะจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 31 หรือไม่ หลังจากที่เคยขอเลื่อนการแข่งขันจากกำหนดเดิมในเดือนพฤศจิกายน 2564 ไปแล้ว ซึ่งผู้แทนของเวียดนามคือ นายเหงียน ง็อกเทียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เวียดนามจะจัดการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 31 ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ และได้ขอให้เวียดนามส่งจดหมายยืนยันอย่างเป็นทางการมายังสำนักงานสหพันธ์ซีเกมส์ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ เพื่อจะได้แจ้งให้ไปยังคณะกรรมการโอลิมปิกของชาติสมาชิกซีเกมส์ทุกชาติ เพื่อจะได้เตรียมการในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง