คัดลอก URL แล้ว
ขอความเป็นธรรม ผู้ปกครองโรงเรียนเอกชนดังในจังหวัดนนทบุรี เกือบ 500 คน ร้องเรียนการคืนเงินค่าธรรมเนียมไม่เป็นธรรม

ขอความเป็นธรรม ผู้ปกครองโรงเรียนเอกชนดังในจังหวัดนนทบุรี เกือบ 500 คน ร้องเรียนการคืนเงินค่าธรรมเนียมไม่เป็นธรรม

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวเดินได้รับร้องเรียนจาก น.ส.ณิษชารี โกศลพงษ์ไพศาล และ นางไพจิตร พิชิตพัฒน์วาศ์ ผปค.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตัวแทนผู้ปกครอง รร.เอกชนชื่อดังแห่งหนึ่ง ย่านบางบัวทอง เรื่องการคืนค่าศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆของปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 ไม่เป็นธรรม โดยมีหลักฐานเป็นเอกสาร 1. หนังสือ ศธ.0211.5/372 2.เอกสารอัตราค่าธรรมนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประจำปี 2563 3.ใบค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้งของเก่า และ ของใหม่ เพื่อใช้ประกอบรายละเอียดแจ้งยอด และ 4.รายชื่อผู้ปกครองจำนวน 479 ราย ลงนามไม่เห็นด้วยต่อการคืนค่าธรรมเนียม 3,067 บาท

จากสถาณการณ์โควิด- 19 ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงเรียนดังกล่าวไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ จึงมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มีการประกาศเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น จากวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ออกไปโดยไม่มีกำหนด เด็กชั้นอนุบาล จนถึง ม.6 ได้ทำการเรียนออนไลน์ที่บ้านตามตารางการเรียน ทำให้ทางผู้ปกครองมีคำใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

ครูประจำชั้นได้แจ้งส่วนลด จากสถาณการณ์โควิด-19 เป็นจำนวนเงิน 3,076 บาท แต่ไม่มีการชี้แจงรายละเอียด ซึ่งทางผู้ปกครองลงความเห็นว่าไม่เป็นธรรม เนื่องจาก ค่าอาหาร, ค่าคอมพิวเตอร์, ค่าห้องเรียนปรับอากาศ, ค่าว่ายน้ำ และค่ากิจกรรม ที่นักเรียนทุกคนไม่ได้ใช้บริการ จึงอยากขอให้ทางกระทรวงศึกษาธิการเข้ามาตรวจสอบความถูกต้อง

น.ส.ณิษชารี โกศลพงษ์ไพศาล ตัวแทนผู้ปกครอง กล่าวว่า จากคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้คืนค่าใช้จ่ายที่ไม่มีความจำเป็นจากการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ซึ่งผู้ปกครองจำนวน 479 รายเห็นว่าทางโรงเรียนคืนเงินให้ 3,067 บาท นั้นไม่เป็นธรรมหลังทราบเรื่องทางโรงเรียนได้แจ้งมาว่าจะเพิ่มให้อีก 1,800 บาท แต่ผู้ปกครองก็ยังคิดว่าไม่เหมาะสม ขณะนี้ผู้ปกครองต้องการให้ทาง รร.คืนเงินจำนวน 50% ในส่วนที่นักเรียนไม่ได้ใช้ระหว่างที่เรียนออนไลน์ คือ ค่าอาหารกลางวัน 12,000 บาท ขอคืน 6,000 บาท, ค่าอาหารว่าง 1,700 บาทขอคืน 850 บาท, ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ 4,000 บาทขอคืน 2,000 บาท, ค่าเรียนว่ายน้ำ 3,600 บาทขอคืน 1,800 บาท, ค่าห้องเรียนปรับอากาศ 5,500 บาทขอคืน 2,750 บาท, ค่าเรียนจินตคณิต 800 บาทขอคืน 400 บาท, ค่ากิจกรรมทัศนศึกษา 400 บาทขอคืน 200 บาท และค่ากิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 400 บาทขอคืน 200 บาท รวมเงินที่ต้องคืนผู้ปกครองจำนวน 14,200 บาท

น.ส.ณิษชารี กล่าวต่อว่า ตอนนี้มีผู้ปกครอง ยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมเกือบ 500 ราย เรื่องการขอคืนค่าธรรมเนียมที่ทางโรงเรียนเก็บไป ซึ่งบางรายการ ไม่ได้ใช้ ทางโรงเรียนต้องคืนอย่างที่แจกแจงไป ตอนนี้ทางโรงเรียน แจ้งว่าจะคืนเงิน แค่ 3,067 บาท ซึ่งจากหลักฐานที่เราอ้างอิง ทางโรงเรียนต้องคืนครึ่งหนึ่งเป็นเงิน 14,200 บาท ของปีการศึกษา 2564/1 รายการไหนที่ไม่ได้ใช้จริงทางโรงเรียน สมควรคืนผู้ปกครอง เนื่องจากทุกครอบครัวมีภาระหนัก ค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าปริ้นค่าเอกสาร ทำให้ทั้งบ้านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

จากการตรวจสอบโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี พบว่าหลายโรงเรียนมีการแจกแจงรายละเอียดการคืนเงินบางรายการคืน 100% บางรายการคืน 90% แต่โรงเรียนนี้ไม่มีการชี้แจง ซึ่งทางผู้ปกครองได้คุยกับทางโรงเรียนหลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยได้คำตอบที่ตรงกัน ซึ่งหลังจากนี้จะไปยื่นหนังสือกับ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ขอความเป็นธรรมเรียกร้องเงินตรงส่วนนี้คืน ตามสิทธิ์ที่พึงจะได้ ทางผู้ปกครองอยากฝากถึงกระทรวงศึกษาธิการ หรือศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีให้เข้ามาตรวจสอบความโปร่งใส เพราะว่าน่าจะมีอีกหลายโรงเรียนที่เกิดเหตุลักษณะแบบนี้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง