คัดลอก URL แล้ว
3BB เปิดจองซื้อ ‘หุ้นกู้’ ดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี 27-29 ก.ย.นี้

3BB เปิดจองซื้อ ‘หุ้นกู้’ ดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี 27-29 ก.ย.นี้

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB เสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว “บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564” ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุ เสนอขายในวงแคบให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่

      โดยจัดจำหน่ายผ่านสถาบันการเงิน 4 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด(มหาชน) / บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) / บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด(มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด มีธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นนายทะเบียนหุ้นกู้   

        การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำไปใช้สำหรับลงทุนในธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต และ IPTV รวมทั้งใช้เป็นเงินกู้ในกลุ่ม Jasmine Group (จัสมิน กรุ๊ป) และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ รวมมูลค่าการเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500 ล้านบาท เริ่มเสนอขายวันที่ 27-29 กันยายนนี้           ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถเปิดบัญชีออนไลน์กับ KTBST ได้ทางเว็บไซต์ของ KTBST และชำระเงินผ่าน 6 สถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ไทยพาณิชย์ กรุงศรีอยุธยา ทีทีบี กสิกรไทย และกรุงไทย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง