คัดลอก URL แล้ว
ชงคณะกรรมการอัยการชี้”เนตร นาคสุข”อดีตรองอัยการสูงสุด ผิดวินัยไม่ร้ายแรง ไม่สั่งฟ้อง “บอส อยู่วิทยา”

ชงคณะกรรมการอัยการชี้”เนตร นาคสุข”อดีตรองอัยการสูงสุด ผิดวินัยไม่ร้ายแรง ไม่สั่งฟ้อง “บอส อยู่วิทยา”

          ภายหลัง สำนักงานอัยการสูงสุด ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อนายเนตร นาคสุข อดีตรองอัยการสูงสุด ปัจจุบันเป็นอัยการอาวุโส ซึ่งเมื่อครั้งเป็นผู้ตรวจการอัยการ นายเนตร สั่งไม่ฟ้อง นายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือ บอส ทายาทเครื่องดื่มชูกำลังชื่อดัง ที่ขับรถยนต์หรูชนชนดาบตำรวจ สน.ทองหล่อเสียชีวิต ได้สรุปผลสอบวินัยนายเนตรแล้ว นั้น        โดยชุดสอบสวนข้อเท็จจริงโดย นายกายสิทธิ์ พิศวงปราการ ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการสอบสวน ได้สรุปสำนวนความยาวกว่า 100 หน้า เตรียมเสนอ นายพชร ยุติธรรม ดำรงประธานคณะกรรมการอัยการ (กอ.) เพื่อพิจารณาแล้ว
       มีรายงานว่า ใจความสำคัญผลการสอบสวนฯของคณะกรรมการ กรณีดังกล่าวสรุปว่า เป็นการผิดวินัยไม่ร้ายแรง ไม่พบว่าเป็นการสั่งคดีโดยมีการทุจริตเป็นเพียงการบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น        ข้อเสนอของคณะกรรมการฯ คือ สมควรให้เสนองดบำเหน็จบำนาญและไม่เลื่อนขั้นเป็นเวลา 2 ปี รวมถึงไม่เสนอให้เป็นอัยการอาวุโส        โดยจะเสนอที่ประชุม ก.อ.ครั้งต่อไป วันที่ 10 ก.ย.นี้ เพื่อพิจารณาผลการสอบสวนดังกล่าวก่อนลงมติต่อไป  /
       สำหรับ  นายวรยุทธ อยู่วิทยา  นั้น  คดีขาดอายุความไปแล้ว 3 ข้อหา คือ  1.ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด อายุความ 1 ปี ขาดอายุความตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย. 56 2.ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย อายุความ 1 ปี ขาดอายุความตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย. 56 3.ข้อหาขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล ไม่หยุดรถและให้ความช่วยเหลือตามสมควร อายุความ 5 ปี ขาดอายุความตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย. 60       อย่างไรก็ตาม หลังมีการสอบเพิ่มเติมอัยการได้สั่งฟ้องอีก 2 ข้อหา คือ  ขับรถโดยประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย  ซึ่งเป็นไป ตาม ป.อาญา มาตรา 291  มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท   คดีนี้จะหมดอายุความในวันที่ 3 กันยายน 2570       และ อีกข้อหาคือ  เสพยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 2 (โคเคน หรือ โคเคอีน)  โดยผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 58,91 มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 10,000-60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ     คดีนี้จะหมดอายุความในวันที่ 3 กันยายน 2565          หากได้ตัวกลับมาหลังวันที่ 3 ก.ย. 65 นายวรยุทธจะถูกฟ้องเพียงข้อหาเดียวที่อายุความนานสุด 15 ปี นับจากวันเกิดเหตุคือข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย    แต่หากพ้นวันที่ 3 ก.ย. 70 ก็ถือว่าคดีสิ้นสุด เพราะขาดอายุความทุกคดี   /


ข่าวที่เกี่ยวข้อง