คัดลอก URL แล้ว
พาณิชย์สั่งเข้ม! พบกักตุน-ฉวยโอกาสขึ้นราคาไข่ไก่เอาผิดขั้นเด็ดขาด

พาณิชย์สั่งเข้ม! พบกักตุน-ฉวยโอกาสขึ้นราคาไข่ไก่เอาผิดขั้นเด็ดขาด

.
นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผย ว่ากรณีที่มีกระแสข่าวว่าราคาไข่ไก่
ในจังหวัดพิจิตรมีการปรับราคาสูงขึ้นเนื่องจากมีผู้ประกอบการบางรายมีการกักตุน และฉวยโอกาสขึ้นราคา
ในเรื่องนี้ได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ปริมาณ และราคาไข่ไก่
ในเบื้องต้นได้รับรายงานว่า ปัจจุบันปริมาณไข่ไก่ในห้างค้าปลีกค้าส่งยังคงมีจำหน่าย แต่ในตลาดสดมีปริมาณลดลง แต่หากมีความจำเป็นก็จะประสานแหล่งผลิตเข้ามาเสริม โดยปัจจุบันราคาจำหน่าย ณ ห้างสรรพสินค้า ไข่ไก่เบอร์ 3 แผงละ 30 ฟอง อยู่ที่ 98 บาท/แผง ไข่ไก่ เบอร์ 2 ห้างค้าปลีกราคาจำหน่ายอยู่ที่ 101-106 บาท/แผง
.
นอกจากนี้ พาณิชย์จังหวัดพิจิตรยังได้จัดรถโมบาย จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น จำนวน 70 รายการ ภายใต้โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน โดยจำหน่ายไข่ไก่ในราคา แผงละ 93 บาทหรือ 3.10 บาท/ฟอง และในระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2564 จะนำไข่ไก่ราคาประหยัดมาจำหน่ายหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร ในราคาเบอร์ 3 แผงละ 93 บาท อย่างไรก็ตามได้ให้พาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบว่ามีการกักตุนหรือไม่ และกรณีพบว่ามีผู้ประกอบการรายใดฉวยโอกาสขึ้นราคาก็ให้ดำเนินคดีตามมาตรา 29 และมาตรา 30 แห่ง พรบ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ซึ่งทั้ง 2 กรณีหากพบว่ามีการกระทำผิดจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับทั้ง 2 กรณี
.
ในเรื่องนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัด ทุกจังหวัดเข้มงวดตรวจสอบไม่ให้มีการกักตุนและฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ ทั้งนี้หากพบเห็นการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคา แจ้งได้ที่สายด่วน กรมการค้าภายใน 1569
.
.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง