คัดลอก URL แล้ว
ยอดแตะเกือบพัน! พบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 880 คน

ยอดแตะเกือบพัน! พบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 880 คน

กรมควบคุมโรค แถลง พบการติดเชื้อโควิด-19 ในบุคลากรการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา 880 คน เสียชีวิต 7 คน ในจำนวนนี้ เป็นผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน 5 คน , ฉีดวัคซีน 1 เข็ม 1 คน และฉีดครบ 2 เข็มแล้ว 1 คน นอกจากนี้ ยังพบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด-19 หลังได้รับวัคซีนซิโนแวคเข็มที่ 1 จำนวน 68 คน และติดเชื้อหลังรับเข็มที่ 2 จำนวน 618 คน ส่วนใหญ่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย

ส่วนวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า พบบุคลากรทางการแพทย์ ติดเชื้อหลังฉีดเข็มแรก 45 คน ส่วนใหญ่ไม่มีอาการหรือ มีอาการน้อย


WRITER

ข่าวที่เกี่ยวข้อง