คัดลอก URL แล้ว
ถูกคุกคามทางเพศ ทำยังไงดี วิธีรับมือ Sexual Harassment

ถูกคุกคามทางเพศ ทำยังไงดี วิธีรับมือ Sexual Harassment

หากคุณ ถูกคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) หรือ ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ไม่ควรเพิกเฉย เพื่อรักษาสิทธิในร่างกายของตนเอง มีวิธีรับมืออย่างไรได้บ้าง ไปอ่านคำแนะนำกันไว้ก่อน

Sexual Harassment คืออะไร?

Sexual Harassment คือ การคุกคามทางเพศหรือการล่วงละเมิดทางเพศ เป็นการกระทำที่มีเจตนาที่ไม่ดี และกระทำโดยที่อีกฝ่ายไม่ยินยอม สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย ทำให้เหยื่อได้รับผลกระทบทางร่างกายและอาจสร้างบาดแผลทางจิตใจอย่างรุนแรง ทั้งนี้การกระทำดังกล่าว มีหลายรูปแบบไม่ใช่เพียงแค่ภายนอกทางร่างกายเท่านั้น มีอีกหลายรูปแบบ ดังนี้

พฤติกรรมเข้าข่าย การคุกคามทางเพศ Sexual Harassment

การแสดงออกทางวาจา คำพูด หรือการสื่อสาร เช่น

กิริยาท่าทาง การแทะโลมทางสายตา แสดงออกทางสีหน้า เช่น

การสัมผัสทางร่างกาย เช่น

ผลกระทบเมื่อถูก Sexual Harassment

ผลกระทบของเหยื่อนเมื่อโดน Sexual Harassment จะรู้สึกกังวลใจ รู้สึกเครียดติดต่อกันเป็นเวลานาน รู้สึกโกรธและโทษตนเอง ยิ่งในบางกรณีผู้ที่คุกคามเหยื่อเป็นคนใกล้ตัว เช่น พ่อแม่ ญาติพี่น้อง อาจารย์ เพื่อนร่วมงาน หรือเพื่อนร่วมชั้นเรียน ยิ่งทำให้เหยื่อเกิดความกลัว ไม่กล้าบอกใคร ส่งผลทำให้ถูกกระทำซ้ำๆ เรื่อยมา ทำให้สร้างบาดแผลให้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ อาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคทางอารมณ์ได้ทั้งแบบชั่วคราวและเรื้อรัง เช่น โรคเครียด ภาวะซึมเศร้า ภาวะ PTSD

ทำอย่างไรเมื่อโดนคุกคามทางเพศ

ตั้งสติ ออกจากบริเวณนั้นได้ควรออกมา หาทางหลีกเลี่ยงหรือป้องกันตนเอง

แสดงออก ต้องแสดงออกทันทีว่าไม่พอใจ หรือถอยห่างจากบุคคลนั้น

ส่งเสียงร้อง ขอความช่วยเหลือ เรียกให้ผู้อื่นช่วย เพื่อให้ผู้กระทำหยุดการกระทำไม่ดีนั้น

บันทึกหลักฐาน หากทำได้ให้ตั้งสติแล้วกดบันทึกเสียง บันทึกภาพ วิดีโอ วัน เวลา ข้อมูลชื่อผู้คุกคามเพื่อนำไปเป็นหลักฐาน

แจ้งปัญหา เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้บุคคลที่ไว้ใจได้ทราบทันที หรือ แจ้งตำรวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณที่มา : pobpad, petcharavejhospital


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง