คัดลอก URL แล้ว
ยาแต่ละประเภท อายุยาหลังเปิดใช้ เก็บไว้ได้นานแค่ไหน

ยาแต่ละประเภท อายุยาหลังเปิดใช้ เก็บไว้ได้นานแค่ไหน

ยาแต่ละประเภท เมื่อเปิดใช้แล้วจะมีอายุที่สั้นลงจากที่ระบุไว้บนฉลากยา ดังนั้นแล้วเมื่อเปิดใช้แล้วอย่าลืมดูวันหมดอายุตามที่ระบุไว้ด้วย ทั้งนี้เมื่อเปิดใช้ยาแล้ว หรือเปลี่ยนมาใส่กล่องยาพลาสติกจะทำให้ตัวยาสัมผัสกับอากาศ ส่งผลให้ยาค่อยๆ เสื่อมสภาพเร็วขึ้น มาดูกันว่ายาแต่ละประเภท มีอายุหลังเปิดใช้งานได้อีกกี่วัน

อายุยาน้ำ หลังเปิดใช้ไม่ควรเกิน 6 เดือน

ยาน้ำทั้งชนิดรับประทานและยาสำหรับใช้ภายนอก อายุยาน้ำหลังเปิดใช้ ไม่ควรเกิน 6 เดือนหรือ 25 วันของเวลาที่เหลือก่อนวันหมดอายุที่ระบุไว้ที่ฉลากยา ส่วนยาน้ำที่ไม่เคยเปิดใช้เลยสามารถเก็บไว้ได้นานถึง 3 ปีนับจากวันผลิต

ยาเม็ด หรือ แคปซูล มีอายุใช้ได้นานถึง 1 ปี

หลังเปิดใช้บรรจุยาจะมีอายุใช้ได้นานถึง 1 ปี ทั้งนี้ควรเก็บยาในที้อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่มีความชื้น และเก็บยาให้พ้นจากแสงแดด และห้ามทิ้งยาไว้ในรถยนต์ เพราะอุณหภูมิในรถร้อนมากอาจสูงถึง 40 องศาเซลเซียส จะทำให้ยาเสื่อมสภาพได้ง่าย

ยาผง 7-14 วัน

เช่น ยาผงละลายน้ำสําหรับละลายเสมหะ หลังจากผสมผงยากับน้ำจะมีอายุใช้งานเพียงแค่ 7 วัน หากเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องตามปกติ แต่ถ้าหากเก็บไว้ในตู้เย็นจะมีอายุใช้งานได้ถึง 14 วัน

ขี้ผึ้ง หรือ ครีม 6 เดือน

หลังเปิดใช้งานไม่ควรเกิน 6 เดือน หากยาขี้ผึ้งและยาครีมมีลักษณะแยกของเหลวออกมาเป็นชั้นหรือมีความข้นหนืด มีกลิ่นเหม็นหืนคนทิ้งทันที

ยาหยอดตา ยาป้ายตา และ ยาหยอดหู 1 เดือน

หลังเปิดใช้งานจะมีอายุยาเพียง 1 เดือนหลังจากวันที่เปิดใช้ครั้งแรก หลังจากครบ 1 เดือนแล้วควรทิ้งยาทันที เพราะสารต้านเชื้อการเจริญเติบโตของเชื้อโรคจะค่อยๆเสื่อมประสิทธิภาพจึงทำให้เชื้อโรคจะเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ การเก็บยาชนิดดังกล่าวควรเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อป้องกันแสงแดด

สิ่งสำคัญในการทานยาแต่ละครั้งคือ ให้สังเกตลักษณะยาทุกครั้งก่อนใช้ยาว่ามีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ เช่น ตกตะกอน ยาสีเปลี่ยนไป กลิ่นเปลี่ยนไป ครีมแยกเป็นชั้น ถ้ามีลักษณะผิดปกติก็ควรหลีกเลี่ยง ไม่ใช้ยาชนิดนั้น


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง