คัดลอก URL แล้ว
วิจัยเผย นั่งทำงานเกิน 6 ชั่วโมงต่อวัน เสี่ยงโรครุมเร้า และตายเร็ว!!

วิจัยเผย นั่งทำงานเกิน 6 ชั่วโมงต่อวัน เสี่ยงโรครุมเร้า และตายเร็ว!!

สำหรับพนักงานออฟฟิศหรือใครที่ต้องนั่งทำงานติดเก้าอี้นานๆ และไม่ค่อยลุกขยับตัวบ้างนั้น คุณควรระวังสุขภาพไว้บางก็ดี เพราะมีผลงานวิจัยได้เผยออกมาว่า การนั่งทำงานนานๆ เกิน 6 ชั่วโมงต่อวัน เสี่ยงตายก่อนวัยอันควรและมีหลายโรคอาจจะเข้ามาเล่นงานคุณได้

ที่ประเทศอังกฤษ การนั่งทำงานนานกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน เป็นสาเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 70,000 คน จากการศึกษาวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Epidemiology and Community Health ในช่วงปี 2559-2560 ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศอังกฤษมีค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้ป่วยซึ่งเป็นผลจากการนั่งทำงานนานๆ กว่า 424 ล้านปอนด์ โรคหลอดเลือดหัวใจ 281 ปอนด์ โรคเบาหวาน 281 ปอนด์ และ มะเร็งลำไส้ใหญ่ 30 ล้านปอนด์

ทั้งนี้ผู้เขียนงานวิจัยจาก Queen’s University Belfast และ Ulster University ได้พบว่า 11.6% การเสียชีวิตของคนอังกฤษในปี 2559 เฉลี่ยประมาณ 69,000 ซึ่งเกิดจากการนั่งเป็นเวลาติดต่อกันนานเกินไป จากนั้นนักวิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการสำรวจเรื่องพฤติกรรมการนั่งทำงานเป็นเวลานานๆ ของชาวอังกฤษเพื่อประเมินว่าเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของโรคมากน้อยเพียงใด

นักวิจัยยังพบว่าผู้ที่นั่งทำงานน้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน 17 % มะเร็งปอด 7.5 % และโรคหัวใจและหลอดเลือด 5%

หัวหน้าทีมวิจัย Leonie Heron กล่าวว่า แม้ว่าคุณทำกิจกรรมตามที่ NHS แนะนำโดย การออกกำลังกายอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ คุณยังมีความเสี่ยงสูงที่จะมีปัญหาสุขภาพ หากคุณยังนั่งทำงานนานๆ ในแต่ละวัน

อ้างอิงข้อมูลจาก : https://www.independent.co.uk/


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง