คัดลอก URL แล้ว
มีจุดเลือดในตา ระวัง! เบาหวานขึ้นตา เช็คอาการเบื้องต้นและแนวทางการรักษา

มีจุดเลือดในตา ระวัง! เบาหวานขึ้นตา เช็คอาการเบื้องต้นและแนวทางการรักษา

คนไข้ที่เป็นเบาหวาน มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้หลายอาการ ซึ่งแต่ละคนจะมีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ไม่เหมือนกัน หนี่งในภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวานที่พบได้บ่อยคือ “เบาหวานขึ้นตา” แพทย์หญิงปนียา ตปนียางกูร จักษุวิทยาต้อหิน ศูนย์ตา (Eye Center) โรงพยาบาลนวเวช ได้อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ถึงอาการเบาหวานขึ้นตา แนวทางการรักษา และการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเบาหวานขึ้นตา ดังนี้

“เบาหวานขึ้นตา” ไม่รักษาให้หายขาดเสี่ยงตาบอดตลอดชีวิต

“เบาหวานขึ้นตา” คำนี้หลายคนอาจเคยได้ยิน เพราะเป็นหนึ่งในภาวะแทรกซ้อน ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน หากปล่อยให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน จะส่งผลให้หลอดเลือดฝอยเสื่อมทั่วร่างกาย รวมทั้งหลอดเลือดที่จอประสาทตา ทำให้เลือดและสารต่าง ๆ รั่วซึมออกมา ทำให้เส้นเลือดตรงจอประสาทตาได้รับความเสียหาย และผู้ป่วยเบาหวานมักจะสูญเสียดวงตาในภาวะแทรกซ้อนนี้ โดยภาวะเบาหวานขึ้นจอตา ก็มีวิธีการรักษาที่หลากหลาย แต่ถ้าเป็นถึงขั้นรุนแรงแล้ว อาจจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และจะสูญเสียการมองเห็นไปตลอดชีวิต

5 อาการของภาวะเบาหวานขึ้นจอตา

  1. ในช่วงระยะเริ่มแรกผู้ป่วยจะไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ
  2. มีจุดเลือดออกในจอตา
  3. มีน้ำรั่วในจอตา อาจทำให้จุดรับภาพชัดบวม
  4. เกิดเส้นเลือดงอกใหม่ทำให้ เลือดออกในน้ำวุ้นตา
  5. จอประสาทตาหลุดลอก

การป้องกันภาวะเบาหวานขึ้นจอตา

· ไม่กินอาหารที่มีแป้งมากเกินไป

· ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

· ควบคุมน้ำตาลและระดับน้ำตาลสะสม HbA1C น้อยกว่า 6.0 mg% ให้อยู่ในระดับปกติ (ระหว่าง 70-100 mg/dL)

การรักษาภาวะเบาหวานขึ้นจอตา

· หากผู้ป่วยเป็นในระยะแรก แพทย์จะให้ผู้ป่วยควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในระดับปกติ

· การใช้แสงเลเซอร์ ใช้ในระยะที่เลือดออกในตายังไม่มาก

· ฉีดยาเข้าไปในดวงตา ในกรณีผู้ป่วยจอประสาทตาบวม เพื่อลดการบวมของจอประสาทตา

· การผ่าตัด ในกรณีผู้ป่วยมีเลือดเต็มจอประสาทตาหรือจอประสาทตาหลุดลอก

แต่หากปล่อยทิ้งไว้นาน ๆ ข่าวร้ายก็คืออาจไม่สามารถรักษาให้ดวงตากลับมาเป็นปกติได้


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง