คัดลอก URL แล้ว
วิธีสังเกตอาการ Stroke โรคหลอดเลือดสมอง ที่ต้องรีบไปโรงพยาบาล ภายใน 3 ชั่วโมง

วิธีสังเกตอาการ Stroke โรคหลอดเลือดสมอง ที่ต้องรีบไปโรงพยาบาล ภายใน 3 ชั่วโมง

มีรายงานว่า โรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของผู้คนทั่วโลก มีจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจำนวน 80 ล้านคน และพิการจากโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 50 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 62.5 ดังนั้นการที่ผู้คนสามารถตระหนักรู้ถึงสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต นอกจากจะช่วยรักษาชีวิตของผู้ป่วยไว้ได้แล้ว ยังเป็นหนทางที่นำไปสู่การให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพมากขึ้น

โรค Stroke หรือ หลอดเลือดสมอง ต้องรีบไปโรงพยาบาลและให้การรักษาภายใน 3 ชม.

อาการของ Stroke โรคหลอดเลือดสมอง

ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง

สัญญาณเตือนเมื่อมีอาการ และควรจะรีบพบแพทย์คือ

โรคหลอดเลือดสมองนอกจากเกิดในผู้สูงอายุแล้วอาจจะเกิดในผู้ป่วยที่มีอายุไม่มาก แต่อาจจะมีโรคประจำตัว เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดัน รวมทั้งผู้ที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่หรือดื่มสุราเป็นประจำ ก็อาจทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองก่อนวัยอันควรได้ ดังนั้น โรคนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในผู้ป่วยสูงอายุเสมอไป

และยังมีคำแนะนำเรื่องของการลดการบริโภค หวาน มัน เค็ม ลดการสูบบุหรี่ ลดการดื่มสุรา เพิ่มการออกกำลังกาย และเพิ่มการกินผักผลไม้


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง