คัดลอก URL แล้ว
เผยงานวิจัย : นิสัยพ่อแม่ ถ่ายทอดไปถึงลูกได้หรือไม่?!

เผยงานวิจัย : นิสัยพ่อแม่ ถ่ายทอดไปถึงลูกได้หรือไม่?!

ความเหมือนของสมาชิกในครอบครัวอย่าง พ่อแม่และลูก เช่น รูปร่าง หน้าตา เป็นสิ่งที่มองเห็นได้ชัดกันอยู่แล้วว่าเป็นไปได้แน่นอน แต่ถ้าหากมาที่เรื่องนิสัยใจคอ มีความเป็นไปได้หรือไม่ ที่นิสัยของพ่อหรือแม่จะถ่ายทอดไปให้ลูกได้ ประเด็นดังกล่าว มีผลการศึกษาออกมาแล้ว ผลสรุปเป็นอย่างไร ไปพบคำตอบกันได้เลย

นิสัยถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ไหม? ลูกจะมีนิสัยเหมือนพ่อแม่เป๊ะๆ ได้หรือเปล่า

พันธุกรรม คือหนึ่งในองค์ประกอบของ บุคลิกภาพ

บุคลิกภาพ มีผลมาจาก 3 องค์ประกอบ คือ พันธุกรรม (Heredity), สิ่งแวดล้อม (Environment Factors) และสถานการณ์ (Situation Conditions)

พันธุกรรม : สังเกตพฤติกรรมและอารมณ์ในวัยเยาว์ คู่แฝดกว่า 100 ราย

จากการวิจัยพบว่า พันธุกรรม (Heredity) ลักษณะต่าง ๆ ทั้งทางชีวะภาพ กายภาพ และ จิตวิทยาภายใน จะถูกถ่ายทอดจาก บิดามารดาสู่บุตรผ่านทางยีนที่อยู่ในโครโมโซม

สังเกตพฤติกรรมและอารมณ์ในวัยเยาว์ จะถูกถ่ายทอดผ่านยีนส์พอ ๆ กับลักษณะทางกายภาพ

การศึกษาคู่แฝดที่ถูกแยกเลี้ยงดูให้ห่างกันตั้งแต่เยาว์วัย

โดยนักวิจัยได้ศึกษาคู่แฝดกว่า 100 ราย พบว่า แม้จะเลี้ยงดูแยกกันไปแล้ว แต่ก็ยังมีลักษณะบางอย่างที่คล้ายกัน ทั้งพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์หลายๆ อย่าง เช่น

แฝดที่เลี้ยงห่างกัน 45 ไมล์ เป็นเวลา 39 ปี เลือกใช้รถยนต์สีรุ่นเดียวกัน สูบบุหรี่ยี่ห้อเดียวกัน เลี้ยงสุนัขชื่อเดียวกัน ใช้วันพักร้อนที่ชายหาดเดียวกัน ฯลฯ

แต่พันธุกรรมอย่างเดียวไม่สามารถตัดสินได้ ต้องพิจารณาถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ด้วย เช่น สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์

กล่าวคือ สิ่งแวดล้อม สถานการณ์ต่างๆ รอบตัวที่ใช้ชีวิตอยู่นั้น ก็มีอิทธิพลกับการสร้างนิสัยที่จะเกิดขึ้นกับคนๆ นั้นได้ เช่น การเลี้ยงดูของพ่อและแม่ สิ่งแวดล้อมรอบตัว คนรอบๆ ตัว อย่าง ญาติผู้ใหญ่ ครู เพื่อนๆ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นจะคอยปรับเปลี่ยน บุคลิกภาพให้แปรเปลี่ยนไปได้ด้วย

สรุปคือ นิสัยสามารถถ่ายทอดมาจากพันธุกรรมได้ พ่อแม่อาจจะเป็นต้นแบบของนิสัยบางอย่างให้กับลูกแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะนิสัยที่หล่อหลอมคนนึงๆ ขึ้นมานั้น สิ่งแวดล้อม การเลี้ยงดู สถานการณ์ต่างๆ รอบตัว ล้วนแล้วมีอิทธิพลด้วยกันทั้งสิ้น


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง