คัดลอก URL แล้ว

สายด่วยฉุกเฉินที่ควรรู้ก่อนเดินทางปีใหม่ อุ่นใจทุกเส้นทาง ทุกเวลา

ก่อนเดินทางท่องเที่ยว หรือกลับภูมิลำเนา นอกจากจะเตรียมข้าวของ และอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับการเดินทางแล้ว อีกสิ่งที่ต้องเตรียมไม่แพ้กันก็คือเบอร์โทรศัพท์สายด่วนฉุกเฉินจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นทั้งแหล่งข้อมูลสำคัญ และพื้นที่สำหรับแจ้งขอความช่วยเหลือหรือร้องเรียน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความอุ่นใจในการเดินทางยิ่งขึ้น ไม่ว่าที่ใดก็ตาม

สายด่วนสำหรับผู้ใช้รถยนต์ส่วนตัว และคมนาคมสาธารณะต่าง ๆ อาทิ รถเมล์ รถไฟ เรือโดยสาร เครื่องบิน เป็นต้น เพื่อตรวจสอบ – สอบถามเส้นทาง แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ ร้องเรียน เป็นต้น

 1. ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร 1356
 2. ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย โทร 0-2286-0506 / 0-2286-0594 (24 ช.ม.)
 3. กรมเจ้าท่า โทร 1199
 4. กรมการขนส่งทางบก ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ โทร 1584
 5. กรมทางหลวง โทร 1586
 6. กรมทางหลวงชนบท โทร 1146
 7. สถานรีถไฟกรุงเทพ โทร 1690
 8. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โทร 1543
 9. สอบถามเส้นทาง/ร้องเรียน ขสมก. โทร 1348
 10. Call Center บขส. โทร 0-2936-2963 / เรียก บขส. โทร 1490
 11. Call Center การบินไทย โทร 0-2356-1111
 12. Call Center AOT โทร 1722
 13. Call Center ไทยสมายล์ โทร 1811 / 0-2118-8888
 14. Call Center แอร์พอร์ตเรลลิงก์ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โทร 1690

สายด่วนฉุกเฉินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการขอความช่วยเหลือในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว หรือบริการป้องกัน และบรรเทาสาธาณภัย ได้แก่

 1. เหตุด่วน-เหตุร้าย โทร 191
 2. ตำรวจทางหลวง โทร 1193
 3. แจ้งรถหาย โทร 1192
 4. ตำรวจท่องเที่ยว โทร 1155
 5. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร 1784
 6. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน โทร 1669
 7. ศูนย์เตือนภัยพิบัตรแห่งชาติ โทร 192
 8. ศูนย์ดำรงธรรม โทร 1567
 9. วิทยุ จส.100 โทร 1137
 10. หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล โทร 1554

เบอร์โทรฉุกเฉินในกรณีรับมือกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 อาทิ ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด ขอคำปรึกษาการรักษาผู้ป่วย เช็คสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน รวมถึงสายด่วนในด้านการดูแลสุขภาพอื่น ๆ และการใช้ยา

 1. สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) / สายด่วนโควิด โทร 1330
 2. กรมควมคุมโรค โทร 1422
 3. ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร 1111
 4. ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ศพฉ.) โทร 1669
 5. สำนักงานประกันสังคม (สปส.) โทร 1506
 6. สายด่วนสุขภาพจิต 1323
 7. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โทร 1556

ด้วยเบอร์สายด่วนทั้งหลายนี้ มีบทบาทสำคัญมากในการช่วยเหลือ และช่วยชีวิตทุกคน ดังนั้นควรโทรเมื่อมีเหตุการณ์จำเป็นจริง ๆ เท่านั้น หากผู้ใดทำการโทรศัพท์ก่อกวนเบอร์โทรฉุกเฉิน โดยไม่มีเหตุอันควร มีความผิดตามมาตรา 34/5 พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงฯ พ.ศ. 2562 จะต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เครดิตข้อมูลจาก กรมการขนส่งทางบก , ศูนย์ดำรงธรรม และ nbtc.go.th


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง