คัดลอก URL แล้ว
วิธีป้องกันไฟไหม้ ช่วงอากาศแห้ง เตือนภัยฤดูหนาว

วิธีป้องกันไฟไหม้ ช่วงอากาศแห้ง เตือนภัยฤดูหนาว

ในช่วงฤดูหนาว หรือช่วงหน้าแล้ง สภาพอากาศแห้ง โดยส่วนใหญ่อยู่ระหว่างเดือน ม.ค. – เม.ย. ของทุกปี ถือเป็นช่วงง่ายต่อการเกิดอัคคีภัย ซึ่งอาจสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ไปอ่านข้อควรระวังกันไว้เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ได้

ข้อควรระวัง วิธีป้องกันไฟไหม้ ช่วงอากาศแห้ง

1.ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ไม่ชำรุด

2.ปิดวาล์วถังแก๊สทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ ดับธูปเทียนบูชาพระหรือไหว้เจ้าก่อนเข้านอนหรือออกจากที่พักอาศัยทุกครั้ง

3.เก็บวัสดุติดไฟง่าย ให้อยู่ในที่ปลอดภัย เก็บไม้ขีดไฟและไฟแช็คให้พ้นมือเด็ก

4.ไม่สูบบุหรี่บนที่นอนหรือทิ้งก้นบุหรี่ในขณะที่ไฟยังไม่ดับสนิท

5.การประกอบกิจกรรมใดๆ ที่ใช้น้ำมันหรือสารไวไฟเป็นส่วนประกอบ ควรทำด้วยความระมัดระวังและไม่ประมาท

6.บ้านที่ติดลูกกรงเหล็กดัดประตูหน้าต่าง ให้เว้นช่องไว้เพื่อใช้เป็นทางหนีไฟ แนะนำบอกสถานที่เก็บกุญแจประตูหน้าต่าง เหล็กดัดให้ทุกคนภายในบ้านได้ทราบ เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินได้สะดวกในการหยิบ

7.จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและเครื่องดับเพลิงไว้ประจำบ้าน

8.ติดตั้งระบบป้องกันเพลิงไหม้ โดยติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ต่อสายดินอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อป้องกันไฟไหม้จากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร

9.งดเผาขยะในพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ซึ่งมีความผิดด้วยนะ หากใครพบเห็นแจ้งสายด่วน โทร.199 เบอร์ แจ้งเหตุไฟไหม้/ดับเพลิง ได้เลย

ที่มา : decor, สสส


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง