คัดลอก URL แล้ว
ชั่งน้ำหนักผู้โดยสาร ก่อนขึ้นเครื่องบิน ทำไปเพราะอะไร? แล้วจะเห็นตัวเลขน้ำหนักมั้ย?

ชั่งน้ำหนักผู้โดยสาร ก่อนขึ้นเครื่องบิน ทำไปเพราะอะไร? แล้วจะเห็นตัวเลขน้ำหนักมั้ย?

หลังจากมีการประกาศบนเพจ Bangkok Airways เกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาตชั่งน้ำหนักผู้โดยสารรวมสัมภาระถือขึ้นเครื่อง ก่อนขึ้นเครื่อง อาจจะทำให้หลายๆ คนเกิดความสงสัยว่า การชั่งน้ำหนักดังกล่าวสายการบินเอาไปทำอะไร และจะมีคนมาเห็นตัวเลขน้ำหนักของเราหรือไม่เวลาชั่ง ประเด็นนี้เรามีข้อมูลมาไขข้อสงสัยให้ค่ะ

ทำไมต้อง ชั่งน้ำหนักผู้โดยสาร ก่อนขึ้นเครื่องบิน

Bangkok Airways ขอชั่งน้ำหนักผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องบิน นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของสายการบินในโลก ที่มีการขอชั่งน้ำหนักผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องบิน โดยก่อนหน้านี้สายการบินแห่งชาติอย่าง Air New Zealand ได้มีการขอเริ่มชั่งน้ำหนักผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องที่สนามบินนานาชาติโอ๊คแลนด์ไปแล้ว โครงการดังกล่าวเป็นการสำรวจน้ำหนักผู้โดยสาร เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบรรทุกและกระจายน้ำหนักสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของสายการบิน Air New Zealand ซึ่งได้ดำเนินถึงวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา

โดยให้เหตุผลว่า เพื่อสำรวจเอาข้อมูลไปทำน้ำหนักเฉลี่ยบนเครื่อง โดยจะเก็บข้อมูลของลูกค้าเป็นความลับ ทั้งนี้ขั้นตอนการเก็บข้อมูลทำโดยให้ผู้โดยสารยืนบนเครื่องชั่งดิจิทัลระหว่างการเช็คอิน จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งไปยังฐานข้อมูล แต่เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถดูได้ว่าน้ำหนักนี้เป็นของใคร

Closeup of weight scales overweight and obesity concept

การชั่งน้ำหนักผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องบินในไทย

สำหรับในประเทศไทย การชั่งน้ำหนักผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องบินใน ล่าสุด สายการบิน Bangkok Airways ได้ประกาศอย่างเป็นทางการบนหน้าเพจเฟซบุ๊กว่า

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบินพลเรือนสากล เรื่องการใช้ข้อมูลเกณฑ์น้ำหนักเฉลี่ยมาตรฐานสำหรับคำนวณน้ำหนักผู้โดยสารและสัมภาระถือขึ้นเครื่อง เพื่อให้ปริมาณน้ำหนักของเที่ยวบินอยู่ภายใต้ขอบเขตการกำหนดน้ำหนักอากาศยานสำหรับการวิ่งขึ้นสูงสุด (Maximum Take-Off Weight) และทำการบินได้ด้วยความปลอดภัย
ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 บริษัทฯ ขออนุญาตทำการเก็บข้อมูลโดยการชั่งน้ำหนักผู้โดยสารรวมสัมภาระถือขึ้นเครื่อง ณ บริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่อง จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้โดยสารทำการชั่งน้ำหนักดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ ขอยืนยันว่าข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และจะนำไปใช้เพื่อปรับปรุงข้อมูลเกณฑ์น้ำหนักเฉลี่ยมาตรฐานเท่านั้น


สรุป

การชั่งน้ำหนักผู้โดยสารบนเครื่องบิน จะไม่มีใครเห็นตัวเลขน้ำหนักของผู้สารของคนนั้นๆ แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ เพราะเค้าจะทำการเก็บข้อมูลตัวเลขโดยรวม เพื่อนำไปปรับปรุงเกณฑ์น้ำหนักเฉลี่ยมาตราฐาน เพื่อให้การบินมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง