คัดลอก URL แล้ว
เงินเดือนนายกรัฐมนตรี ประเทศไทย ได้เท่าไร? ได้น้อยกว่าบางประเทศในอาเซียน

เงินเดือนนายกรัฐมนตรี ประเทศไทย ได้เท่าไร? ได้น้อยกว่าบางประเทศในอาเซียน

ข้อมูลจากคู่มือข้าราชการการเมือง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับ เงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทางการเมือง เงินเดือนนายกฯ ได้เท่าไร และคณะแต่ละตำแหน่งได้เงินเดือนเท่าไรกันบ้างไปดูกัน

นายกรัฐมนตรี

เงินเดือน 75,590 บาท
เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท
รวม 125,590 บาทต่อเดือน

รองนายกรัฐมนตรี

เงินเดือน 74,420 บาท
เงินประจำตำแหน่ง 45,500 บาท
รวม 119,920 บาทต่อเดือน

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ หรือ รัฐมนตรีว่าการฯ

เงินเดือน 73,240 บาท
เงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาทต่อเดือน
รวม 115,740 บาทต่อเดือน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฯ

เงินเดือน 72,060 บาท
เงินประจำตำแหน่ง 41,500 บาท
รวม 113,560 บาทต่อเดือน

เงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง เลขาธิการฯ – รองเลขาธิการนายกฯ

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เงินเดือน 63,200 บาท
เงินประจำตำแหน่ง 18,500 บาท
รวม 81,700 บาทต่อเดือน

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง

เงินเดือน 56,120 บาท
เงินประจำตำแหน่ง 14,500 บาท
รวม 70,620 บาทต่อเดือน

เงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรี

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

เงินเดือน 57,660 บาท
เงินประจำตำแหน่ง 15,000 บาท
รวม 72,660 บาทต่อเดือน

ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี

เงินเดือน 47,250 บาท
เงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาท
รวม 57,250 บาทต่อเดือน

ที่ปรึกษารัฐมนตรี

เงินเดือน 47,250 บาท
เงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาท
รวม 57,250 บาทต่อเดือน

เงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เงินเดือน 47,250 บาท
เงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาท
รวม 57,250 บาทต่อเดือน

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เงินเดือน 44,310 บาท
เงินประจำตำแหน่ง 4,900 บาท
รวม 49,210 บาทต่อเดือน

นายกรัฐมนตรีประเทศอื่นๆ ในอาเซียนได้เงินเดือนเท่าไรกันบ้าง?

สิงคโปร์
มีเงินเดือนสูงถึง 183,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 5.8 ล้านบาท)

ฟิลิปปินส์
ได้เงินเดือนราว 7,700 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 244,000 บาท)

มาเลเซีย
ได้เงินเดือนราว 5,800 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 184,000 บาท)

อินโดนีเซีย
ได้เงินเดือนราว 4,500 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 143,000 บาท)

ไทย
ได้เงินเดือนราว 3,642.77 ดอลล่าร์ (ประมาณ125,590 บาท)

กัมพูชา
ได้เงินเดือนราว 910 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 28,800 บาท)

เวียดนาม
ได้เงินเดือนราว 805 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 25,500 บาท)

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า เงินเดือนนายกฯ ประเทศไทย น้อยกว่าหลายประเทศในอาเซียน เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ แต่ก็ยังมากกว่าประเทศกัมพูชาและจีน

ที่มาบางส่วนจาก : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง