คัดลอก URL แล้ว
วิธีสังเกต ภาษากายของคนโกหก (Body Language)

วิธีสังเกต ภาษากายของคนโกหก (Body Language)

ในทางจิตวิทยามี วิธีสังเกต ภาษากายของคนโกหก (Body Language) หรือช่วงเวลาที่คน ๆ นั้น กำลังอยู่ในภาวะวิตก เครียด อาการเหล่านี้จะแสดงออกมาทางท่าทางโดยที่ไม่รู้ตัว ซึ่งทำให้กลายเป็นหนึ่งในวิธีการของการสังเกตว่า คนนั้น โกหก หรือไม่ แม้ว่า อาจจะไม่ใช่ทั้ง 100% แต่หลายครั้งถูกนำมาใช้เพื่อดูการตอบสนองว่า เรื่องดังกล่าว มีผลต่อความคิด ความเครียด ของคนนั้นมากน้อยเพียงใด เพื่อระบุว่า เขาเหล่านั้น เกี่ยวข้องหรือไม่กับเรื่องดังกล่าวได้อีกด้วย

ลักษณะมือ ท่าทาง ของคนที่กำลังโกหก เครียด

ลักษณะทางดวงตา

การพูด

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้อมูลที่สันนิษฐาน โดยรวมแล้วหากจะดูลักษณะท่าทางว่าผู้ต้องสงสัยโกหกมั้ย? อาจจะต้องรู้ว่าลักษณะท่าทางตอนพูดในแบบปกติของเขาด้วยว่าเป็นอย่างไร

ที่มา : psycstory, wikihow


WRITER