ULA พัฒนาจรวดส่งนักบินอวกาศไปยัง ISS

เช้าทันโลก Welcome World 27-09-60


Embed:
Views: 34

Tag:
ISS
ULA
กระสวยอวกาศ
นักบินอวกาศ

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เปิดโลกวันใหม่ Welcome World